Varan har lagts till i varukorgen

Arkitektonisk mångfald hotas av oförsiktig renovering

Arkitektur 4 dec 2017

Din webbläsare har inte stöd för all funktionalitet, uppgradera till en nyare version av Internet Explorer eller ladda ner Google Chrome, Edge, Safari eller Firefox.

Arkitekterna och författarna Cecilia Björk och Laila Reppen ogillar att de tidstypiska dragen i den bebyggda miljön successivt försvinner vid renoveringar och ombyggnationer. Foto: Manfred Otterheim
Det bästa lösningen är ofta att ta tillvara, vårda och renovera hellre än att byta ut. Det menar arkitekterna Cecilia Björk och Laila Reppen.

Boken Tidstypiskt fick mycket uppmärksamhet när den kom ut för en tid sedan. Boken beskriver de förändringar som skett i vardagsarkitekturen under hundra år.

Tyvärr håller de tidstypiska dragen i vår byggda miljö på att försvinna till följd av alla renoveringar och ombyggnationer som många bostadsinnehavare utan kunskap eller känsla för kulturvård låter genomföra.

Stora kulturvärden riskerar därmed att gå förlorade vilket oroar författarna Cecilia Björk och Laila Reppen och de ser ett fortsatt behov av att öka kunskapen och medvetenheten kring dessa frågor.

– Genom bättre kunskap fattar man automatiskt vettigare beslut, säger Laila Reppen.

Bevaka ämnen i artikeln

Arkitektur Renoveringar Bostäder Samhällsplanering Hållbarhet
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter