Varan har lagts till i varukorgen
Spillvärme i städer kan nyttjas bättre
Värme 31 aug 2017
Göteborg
Mycket värme går till spillo i våra städer, nu vill ett nytt projekt ändra på det. Foto: Carina Andreasson
Ett nytt EU-projekt vill stoppa energislöseriet i våra städer. Fyra olika demonstrationsprojekt ska visa hur spillvärme i stadsmiljöer kan återvinnas och användas i befintliga fjärrvärmesystem.
Demonstrationsprojekten utförs i Frankrike, Rumänien, Spanien och Tyskland. I Nice ska värme från avloppsvatten återvinnas för att värma kontor och hotell. I Bukarest ska värme från ventilationsschakten i tunnelbanesystemet återvinnas. I Brunswick ska energi från en närliggande serverhall värma upp ett område med lågenergihus och i Spanien ska värme från kyla användas för att fasa ut äldre, fossil värme.

Fortsätt att läsa - prova 30 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 30 dagar utan kostnad (värde 515 kr). Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Värme Energi Energieffektivisering Samhällsplanering Projektering Renoveringar
Fackområden

Anläggning Förvaltning VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter