Varan har lagts till i varukorgen
Så synliggörs farliga elinstallationer
Elinstallation 23 aug 2017
eluttag
Om farliga elinstallationer ska kunna minska måste det finnas information som är korrekt, tillgänglig och begriplig hos de som säljer elinstallationsmateriel. Foto: Anders Wester
Elsäkerhetsverket har gjort en omfattande undersökning som visar att obehörigt elarbete förekommer i tre av tio hushåll. Nu vill man synliggöra riskerna.

Vilken information får den som köper elinstallationsprodukter och är den tillräcklig för att förstå vilka elarbeten som kräver behörig elinstallatör? Det är några av frågorna som ställs i undersökningen om obehörigt elinstallationsarbete som Elsäkerhetsverket har gjort.  Resultatet är sammanställt i en rapport som har överlämnats till regeringen.

Rapporten visar att det idag finns en felaktig bild av att elinstallationsarbete är enkelt och ofarligt samt att det finns brister i förståelsen för de regler som finns.

Behöver ta ett helhetsgrepp om riskerna

– Vi ser tydligt att vi behöver ta ett helhetsgrepp om det obehöriga elinstallationsarbetet och vi måste börja med att synliggöra alla risker med el, säger Kim Reenaas, som varit projektledare för regeringsuppdraget vid Elsäkerhetsverket i ett pressmeddelande.

Kabeldragning och installation av dosor

De obehöriga elinstallationsarbetena förekommer i 3 av 10 hushåll. Det kan handla om att det görs installation av nya strömbrytare och uttag, kabeldragning och installation av dosor, trots att det är arbeten som bara får utföras av de som uppfyller särskilda krav.

Fastighetsägaren ansvarig för elanläggningen

Bostadsägaren är ansvarig för både sin elanläggning och för sina handlingar. Kim Reenaas tror inte att man förstår omfattningen av ansvaret och vad obehörigt elinstallationsarbete kan leda till i relationen till försäkringsbolag, vid försäljning eller om någon skadar sig i huset.

I rapporten föreslår Elsäkerhetsverket att en särskild satsning görs för att minska det obehöriga elinstallationsarbetet. Satsningen bör utgå ifrån en gemensam handlingsplan som tas fram i samverkan med främst elinstallationsföretagen och återförsäljarna, men även andra aktörer som försäkringsbolag, ekonomiska aktörer och konsumentorganisationer.

Det gäller information både till konsumenter och de som är yrkesverksamma inom elbranschen.

kim-reenaas
– Vi behöver ta ett helhetsgrepp, säger Kim Reenaas, jurist vid Elsäkerhetsverket. Foto: Elsäkerhetsverket
Bevaka ämnen i artikeln

Elinstallation Säkerhet- och larmsystem Tillgänglighet
Fackområden

Anläggning El & Tele VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

kim-reenaas
– Vi behöver ta ett helhetsgrepp, säger Kim Reenaas, jurist vid Elsäkerhetsverket. Foto: Elsäkerhetsverket