Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Så kan ventilationskontrollen förbättras
Ventilation 25 aug 2017
Luftflödesmätning
OVK:n bör bättre relatera till den faktiska inomhusmiljön och inte enbart till de luftflöden som den projekterades för, menar Kristina Fyhr på RISE. Foto: Tobias Sterner
Ge kommunerna möjlighet att ta ut avgift för handläggningen och kontrollera ventilationen mot nuvarande innemiljö. Det är några av förslagen i ett projekt om hur den obligatoriska ventilationskontrollen, OVK, skulle kunna förbättras.
I projektet "Moderniserad ventilationskontroll", som RISE leder, har intervjustudier gjorts med OVK-kontrollanter, fastighetsägare, kommunhandläggare och olika myndigheter, för att få en heltäckande bild om hur OVK:n fungerar, uppfattas och används i landet.

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

FAKTA

Om OVK

Den obligatoriska ventilationskontrollen, OVK:n, infördes 1991 med syfte att förbättra inomhusklimatet i byggnader. Kontrollen omfattar de flesta typer av lokaler och flerbostadshus, och görs både innan lokalen tas i bruk och därefter var tredje eller sjätte år beroende på ventilationssystem.

Förslag för bättre OVK

För att få OVK:n att fungera bättre föreslås bland annat följande förslag i projektet:

 • Ge kommunerna möjlighet att ta ut avgift för handläggning av OVK-ärenden.
 • Inkludera nuvarande verksamhet och faktisk innemiljö på ett bättre sätt.
 • Ett enhetligt protokoll med ett nationellt register som möjliggör statistik och uppföljning.
 • Tydliga och samstämmiga krav i lagstiftning avseende behovs- och närvarostyrning, avstängd/reducerad ventilation m.m.
 • Möjlighet för OVK-kontrollanten att utföra efterbesiktning för uppföljning av åtgärder.
 • Höja miniminivån på energisparåtgärder, eftersom detta hanteras väldigt olika och nivån varierar kraftigt.

Finansiering av projektet

Projektet har finansierats av Energimyndigheten via E2B2 och deltagarna Akademiska Hus, Borås Stad, Fabs AB, Funktionskontrollanterna i Sverige, RISE Fastigheter och Svensk Ventilation.

Källa: RISE
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Ventilation Innemiljö Lov och tillsyn Bestämmelser Energieffektivisering
Fackområden

Förvaltning VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA

Om OVK

Den obligatoriska ventilationskontrollen, OVK:n, infördes 1991 med syfte att förbättra inomhusklimatet i byggnader. Kontrollen omfattar de flesta typer av lokaler och flerbostadshus, och görs både innan lokalen tas i bruk och därefter var tredje eller sjätte år beroende på ventilationssystem.

Förslag för bättre OVK

För att få OVK:n att fungera bättre föreslås bland annat följande förslag i projektet:

 • Ge kommunerna möjlighet att ta ut avgift för handläggning av OVK-ärenden.
 • Inkludera nuvarande verksamhet och faktisk innemiljö på ett bättre sätt.
 • Ett enhetligt protokoll med ett nationellt register som möjliggör statistik och uppföljning.
 • Tydliga och samstämmiga krav i lagstiftning avseende behovs- och närvarostyrning, avstängd/reducerad ventilation m.m.
 • Möjlighet för OVK-kontrollanten att utföra efterbesiktning för uppföljning av åtgärder.
 • Höja miniminivån på energisparåtgärder, eftersom detta hanteras väldigt olika och nivån varierar kraftigt.

Finansiering av projektet

Projektet har finansierats av Energimyndigheten via E2B2 och deltagarna Akademiska Hus, Borås Stad, Fabs AB, Funktionskontrollanterna i Sverige, RISE Fastigheter och Svensk Ventilation.

Källa: RISE
Fördjupningsmaterial