Varan har lagts till i varukorgen
Risk för lungcancer vid svetsning
Arbetsmiljö 25 aug 2017
Man med ansiktsvisir som svetsar, Igor Therekhov
Exponering för svetsrök kan leda till lungcancer hos människor. Foto: Igor Terekhov
Svetsrök och UV-strålning från svetsning är cancerframkallande för människor har IARC (International Agency for Research on Cancer) kommit fram till. I Sverige är det cirka 270 000 personer som svetsar i sitt arbete och kan beröras.

IARC samlade en rad experter från olika länder och forskningsområden för att utvärdera det vetenskapliga underlaget om svetsning är cancerframkallande för människor. IARC:s slutsats är att svetsrök ökar risken för lungcancer och det grundar sig på över 50 olika studier.

Svetsning vanligt i arbetslivet

I Sverige finns det cirka 20 000 svetsare men det är så många som 250 000 personer som svetsar i sitt yrke, bland annat bilmekaniker.

– Eftersom svetsning är så vanligt i arbetslivet och lungcancer är en vanlig cancerform är det viktigt att satsa på förebyggande åtgärder så att exponeringen och därmed risken minskar, säger Maria Albin verksamhetschef för Centrum för arbets- och miljömedicin och professor i arbets- och miljömedicin vid Karolinska institutet i ett pressmeddelande.

Gränsvärde bör sättas

Eftersom svetsrök är klassat som lungcancerframkallande hos människor bör det sättas ett specifikt gränsvärde för svetsrök. Gränsvärdet ska ange när exponeringen blir farlig. Svetsrök bör även markeras som cancerframkallande på gränsvärdeslistan som Arbetsmiljöverket publicerar med syftet att skydda arbetstagare från att bli sjuka på grund av farlig exponering.

Det är också viktigt att skydda ögon och hud från ultraviolett strålning från svetsning då det ökar risken för malignt melanom i ögonen.

Skyddet viktigt

Det är viktigt att arbetstagare som svetsar i sitt arbete skyddar sig mot skadlig exponering genom att använda rätt skyddsutrustning.

Fördjupningsmaterial

OM IARC

IARC är ett WHO-organ som publicerar de globalt mest auktoritativa bedömningarna om en given exponering (i föda, omgivningsmiljö, vatten eller på arbetet) är cancerframkallande. I bedömningarna inkluderas all tillgänglig information (exponering, mekanistiska data, djurdata och studier av människor som varit exponerade).

Bevaka ämnen i artikeln

Arbetsmiljö Bestämmelser Säkerhet- och larmsystem
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial

OM IARC

IARC är ett WHO-organ som publicerar de globalt mest auktoritativa bedömningarna om en given exponering (i föda, omgivningsmiljö, vatten eller på arbetet) är cancerframkallande. I bedömningarna inkluderas all tillgänglig information (exponering, mekanistiska data, djurdata och studier av människor som varit exponerade).