Varan har lagts till i varukorgen

Prognos sänkt till 600 000 nya bostäder

Bostäder 21 aug 2017
nybygge
Prognosen för bostadsbyggandet fram till 2025 har sänkts med 110 000 bostäder. Foto: Tobias Sterner
Boverket har reviderat sin prognos för behovet av nya bostäder. Den tidigare siffran 710 000 nya bostäder fram till 2025 är nu ändrad till 600 000.

Behovsprognosen för bostadsbyggande har diskuterats flitigt de senaste åren. Enligt Boverkets tidigare beräkningar krävs 710 000 nya bostäder fram till 2025 för att täcka behoven. Denna bedömning har nu ändrats.

Efter att Statistiska centralbyrån, SCB, skrivit ner befolkningsprognosen sänks nämligen även siffran för hur mycket byggande som behövs. Det nya beskedet anger 600 000 nya bostäder till 2025.

Flera orsaker

Det är dock inte bara befolkningsprognosen som gjort att Boverket reviderat siffran. Ytterligare en orsak är att det under fjolåret byggdes ungefär 46 000 bostäder som nu kan räknas bort.

Trots detta finns mycket arbete kvar att göra. Byggtakten har ännu inte nått upp till de nivåer som behövs för att hålla jämna steg med befolkningsökningen, enligt Boverket.

Fördjupningsmaterial

FAKTA Ny behovsprognos för bostäder

Tidsperiod     Totalt       Per år   
2017–2020 322 000 80 500
2021–2025 278 000 55 600
2017–2025 600 000 66 700
Källa: Boverket
Bevaka ämnen i artikeln

Bostäder Samhällsplanering
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial

FAKTA Ny behovsprognos för bostäder

Tidsperiod     Totalt       Per år   
2017–2020 322 000 80 500
2021–2025 278 000 55 600
2017–2025 600 000 66 700
Källa: Boverket