Varan har lagts till i varukorgen

Oanmälda kontroller på byggarbetsplatser

Arbetsmiljö 17 aug 2017
arbetsmiljoverket
Oannonserade kontroller på arbetsplatser ökar möjligheten att i ett tidigt skede upptäcka oseriösa företag. Foto: Arbetsmiljöverket
Arbetsmiljöverket, Polisen och Skatteverket har genomfört oanmälda kontroller på byggarbetsplatser. Syftet är att komma åt arbetsgivare som fuskar med lagar och regler.

 Totalt kontrollerade myndigheterna 32 företag, inklusive underentreprenörer. På vissa ställen har även Ekobrottsmyndigheten, Migrationsverket och nationella samordningen mot människohandel på Länsstyrelsen i Stockholm deltagit.

Inspekterat i förväg utvalda arbetsplatser

Det var innan sommaren som de oanmälda kontrollerna genomfördes i i flera städer runtom i landet.  Myndigheterna har inspekterat och kontrollerat sammanlagt nio i förväg utvalda arbetsplatser i Sundsvall, Stockholm, Norrköping, Örebro och Göteborg.

Arbetsgivare riskerar arbetstagarnas hälsa

– Det är första nationella insatsen vi genomför tillsammans med polisen och skattemyndigheten för att komma åt arbetsgivare som medvetet fuskar för att vinna fördelar över konkurrenterna. Oseriösa arbetsgivare låter arbetstagare riskera hälsa och ibland sina liv för att vinna kontrakt. Så kan det inte fortsätta, säger Patrik Hemmingsson, projektledare på Arbetsmiljöverket för inspektion inom arbetet mot osund konkurrens, i ett pressmeddelande.

Kontrollerna har hittills lett till:

  • 5 förbud att fortsätta arbetet på grund av allvarliga arbetsmiljörisker.
  •  11 sanktionsavgifter gällande bland annat bristande fallskydd.
  •  25 omhändertagna personer.
  • 1 förundersökning mot ekonomisk brottslighet.
  •  15 påbörjade ärenden om brister i bestämmelser runt personalliggare.

Myndigheterna har olika uppdrag, regler, kunskap och metoder. Genom samarbete kan de från olika håll komma åt företag som bryter mot regelverken. Polisens fokus har varit att ingripa mot verksamhet som innebär en otillbörlig exploatering av arbetskraft.

24 europeiska länder deltar i projektet

Insatsen ingår i en större Europol-ledd aktion kring arbetskraftsexploatering. Totalt deltar 24 europeiska länder. Europol kommer inom kort sammanställa resultaten från de medverkande länderna.                                                         

Bevaka ämnen i artikeln

Arbetsmiljö Bestämmelser Lov och tillsyn
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter