Varan har lagts till i varukorgen
Debatt

När fastighetsägare tar samhällsansvar ökar tryggheten

Terje Johansson 8 aug 2017
vd MKB Fastighets AB
MKB planerar en omfattande bosocial investering på 100 miljoner kronor för att motverka ökad otrygghet och segregation. Vår bedömning är att vi kommer att kunna se ett trendbrott i Malmö. När vi alla drar åt samma håll kan vi åstadkomma verklig förändring.
terje_johansson
Terje Johansson
vd MKB Fastighets AB

Precis som i alla storstäder finns det i Malmö områden där det har investerats för lite och där otryggheten och segregationen ökat. För att vända utvecklingen behöver vi investera mer, både i fysisk och social förändring.

Att ta samhällsansvar och göra sociala investeringar är en del av MKB:s historia. Vi planerar därför att avsätta 100 miljoner kronor för en omfattande bosocial investering i trygghet och utveckling i Malmö där möjligheten till god utbildning och jobb är grunden. Pengarna härrör ur Culture Casbah-affären, en stor satsning på stadsutveckling som kommer att förändra Rosengård på riktigt och bidra till att bygga Malmö helt.

Nyproduktion är viktig för utvecklingen, men för ökad trygghet och utveckling behövs även satsningar i befintligt bestånd. De 100 miljonerna planeras till en del att användas för konkreta trygghetsskapande insatser. Det kan handla om trygghetsvärdar, fysiska förbättringar som ger trygga platser, effektiv hantering av störningar och åtgärder för att komma tillrätta med oriktiga hyresförhållanden.

Goda boendemiljöer bidrar till nöjda hyresgäster och ökade fastighetsvärden, liksom till ökad tillväxt och välfärd. Investeringar i trygghet är i hög grad en lönsam affär.

I den idé som vi presenterat finns exempelvis också en jobbgaranti, praktik, sommarjobb, läxhjälp och coachning liksom stöd till initiativ för ökad trygghet och stipendier till enskilda personer som visat på möjligheter och utgör goda förebilder. Vi ser också en möjlighet att avsätta medel till forskning. Utifrån dessa idéer kommer vi att fortsätta planeringen för hur de 100 miljonerna ska användas.

Bilden av Malmö är inte alltid positiv, men vi är övertygade om att staden har framtiden för sig. En viktig orsak är att det finns ett gemensamt intresse lokalt och nationellt för att utvecklingen ska vända. Kommunen gör betydande trygghetssatsningar och vi förväntar oss snart beslut om en ny polishögskola i Malmö.

Det finns ett gemensamt intresse lokalt och nationellt för att utvecklingen ska vända.

Det är också många fastighetsägare som liksom MKB tar ett stort ansvar för att vända utvecklingen. När vi gör skillnad i boendemiljön, fysiskt och socialt, ökar vi tryggheten. God boendemiljöer och ökad trygghet bidrar till nöjda hyresgäster och ökade fastighetsvärden, liksom i förlängningen till ökad tillväxt och välfärd. Investeringar i trygghet är i hög grad en lönsam affär.

Ökad trygghet är en gemensam angelägenhet och MKB kommer aktivt att fortsätta söka samarbete med andra fastighetsägare, civilsamhället, hyresgäster och olika myndigheter.

Vår bedömning är att vi kommer att kunna se ett trendbrott med en ökad upplevelse av trygghet i Malmö. När vi alla drar åt samma håll kan vi åstadkomma verklig förändring.

FAKTA Terje Johansson

Vd för MKB Fastighets AB och ordförande i SABO:s nya integrationsråd.

Källa: MKB
Fördjupningsmaterial

terje_johansson
Terje Johansson
vd MKB Fastighets AB
Bevaka ämnen i artikeln

Renoveringar Bostäder Hållbarhet Säkerhet- och larmsystem Utbildning
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Fler nyheter

FAKTA Terje Johansson

Vd för MKB Fastighets AB och ordförande i SABO:s nya integrationsråd.

Källa: MKB
Fördjupningsmaterial