Varan har lagts till i varukorgen

Däck släpper ut mest mikroplaster

Avfall 15 aug 2017
bilko
Mikroplast från fordonsdäck beräknas ligga bakom den största delen av utsläpp av mikroplast i Sverige. Under ett år beräknas cirka 7700 ton komma från däckslitage. Foto: Sten-Åke Stenberg
Vägtrafiken står för det mesta av mikroplasten som släpps ut i Sverige. Det visar en kartläggning som Naturvårdsverket har gjort. Nästan 7700 ton mikroplast kommer från däckslitage.

På uppdrag av regeringen har Naturvårdsverket kartlagt vad som är de största källorna bakom utsläpp av mikroplast i Sverige. Resultatet presenteras i rapporten Mikroplaster.

Mycket från bildäck

Naturvårdsverket baserar uppgifterna om källorna till mikroplast på IVL:s, Svenska miljöinstitutet, tidigare kartläggning. Den har kartlagt både mikroplast som avsiktligt producerats och sådant som oavsiktligt spridits. Enligt denna är slitage av fordonsdäck den absolut största källan till mikroplaster.

Det uppskattas att cirka 7700 ton mikroplaster kommer från däckslitage per år. Sammanlagt är det ungefär 8200 ton mikroplast som kommer från vägtrafiken. Den näst största utsläppskällan är konstgräsplaner. Utsläppet här beräknas till någonstans mellan 1640–2460 ton per år.

Så bedöms utsläppen vara fördelat per år.

  • Vägtrafik 8190 ton
  • Konstgräsplaner 1640–2460 ton
  • Textiler av syntetfiber 850–950 ton
  • Utsläpp vid målning av byggnader 130–250 ton
  • Båtbottenfärg 160–740 ton
  • Industriell produktion 310–530 ton
  • Mikroplast i hygienprodukter 66 ton

Hur detta sedan sprids till hav, sjöar och vattendrag finns det begränsad kunskap om idag konstaterar Naturvårdsverket. Dock kan möjliga spridningsvägar bland annat vara dagvatten, utgående vatten från avloppsreningsverk och snödumpning.

Svårt på kort sikt

På kort sikt bedömer Naturvårdsverket att det idag inte finns tillräcklig med kunskap för att förebygga utsläpp och minska spridningen av mikroplaster. Dock räknar man med att det skulle vara lättare att på kort sikt minska spridningen av mikroplaster till vattendrag från konstgräsplaner och industriell produktion. Men kunskapen om fyllnadsmaterialet i konstgräsplaner beräknas idag vara för låg för att man ska kunna förorda ett material före ett annat.

Vill ha mer kunskap

Rapporten menar att det behövs mer kunskap om hur och hur mycket mikroplaster som hamnar i vattendrag och hur detta påverkar deras miljöstatus.

Men förutom ett bättre kunskapsläge behövs det även en större medvetenhet om mikroplast, menar Naturvårdsverket. Till exempel föreslår man att informationsinsatser införs för att få konsumenter att minska utsläpp av mikroplast vid användning och tvätt av textiler som innehåller syntetfiber.

Dessutom vill myndigheten att flera vägledningar görs för dem som hanterar material med mikroplast: allt från kommuner som gör tillsyn till de som förvaltar till exempel en konstgräsplan. Genom det vill man förtydliga reglerna och bidra till en bättre egenkontroll.

FAKTA Det är mikroplast

Mikroplaster är ett samlingsnamn för små plastfragment, som är mindre än 5 mm stora. Mikroplast bildas när plastföremål slits och plastartiklar frigörs. Eller när plastmaterial inte återanvänds eller slängs på rätt sätt.

Källa: Naturvårdsverket
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Avfall Hållbarhet Miljö
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Det är mikroplast

Mikroplaster är ett samlingsnamn för små plastfragment, som är mindre än 5 mm stora. Mikroplast bildas när plastföremål slits och plastartiklar frigörs. Eller när plastmaterial inte återanvänds eller slängs på rätt sätt.

Källa: Naturvårdsverket
Fördjupningsmaterial