Varan har lagts till i varukorgen
Cykelhus kan bli årets bygge
31 aug 2017
Cykelhuset Ohboy i Malmö är byggt i rå betong.
Konst utförd av Sara Granér bryter den råa betongen på Cykelhuset Ohboy på Lilla varvsgatan i Malmö. Foto: Ole Jais
Konst utförd av Sara Granér bryter den råa betongen på Cykelhuset Ohboy på Lilla varvsgatan i Malmö. Foto: Ole Jais
I Malmö finns sedan en tid tillbaka Sveriges första hyreshus renodlat för cyklister. Projektet är unikt eftersom man frångått stadens parkeringsnorm för bilar och fokuserat på cykeln. Nu har projektet nominerats i tävlingen Årets Bygge 2018.

Malmö är en stad där många väljer cykeln som transportmedel och staden satsar en hel del på att underlätta för cyklisterna och profilera sig som en cykelstad jämte Amsterdam och Köpenhamn. Bland annat har man byggt ett omtalat cykelgarage vid centralstationen.

Det senaste tillskottet i cykelsatsningen är hyreshuset Ohboy som invigdes i juni i Västra hamnen. Det sju våningar höga huset i omålad betong består av 55 hyresrätter och 31 hotellrum. Lägenheterna finns på plan två till sju medan hotellrummen ligger i gatuplan. Hotellrummen har egen ingång från gatan och en hopfällbar cykel per rum. Uppe på taket finns en terrass och ett orangeri.

Parkeringsnorm noll

Detta är Sveriges första flerbostadshus helt utan bilparkering och som enbart vänder sig till hyresgäster utan bil. Endast en parkeringsplats för funktionshindrade finns.

Malmö stad har gått med på att göra avsteg från sin parkeringsnorm och tillåta så kallad parkeringsnorm noll under förutsättning att kostnaden som egentligen skulle hamnat på parkeringsplatserna istället återinvesteras i huset.

dorr-fullbredd Huvudingången till bostadsdelen. Foto: Ole Jais

En rad cykelanpassningar

Detta har gjorts dels genom annorlunda lösningar såsom breddning av samtliga utrymmen för att underlätta framkomligheten för exempelvis lastcyklar, men även genom extra service till de boende i form av cykeltvätt, cykelgarage och en liten hörna där lättare reparationer kan utföras. Till varje lägenhet hör dessutom en leveransbox som ska underlätta internetköp.

Bakom projektet står arkitektbyrån Hauschild + Siegel som både har ritat och byggt huset. Byrån kommer även att förvalta det. Enligt arkitekten Cord Siegel har mycket tid ägnats åt att hitta lösningar för att göra huset så cykelanpassat som möjligt.

– Samtliga dörrar är breddade och försedda med dörröppnare för att underlätta när man tar med sig cykeln. Det finns även gott om svängradie i trapphuset jämfört med traditionella hyreshus, säger han.

Även hissarna är bredare än normalt för att samtliga cyklar, oavsett storlek, ska få plats både när det gäller längd och bredd. Dörrarna kommer dessutom att öppnas från två håll så att cykeln inte behöver vändas när man ska gå ut. Det är meningen att de boende ska kunna ta med sig sin lastcykel hela vägen in i lägenheten om det skulle behövas.

loftgang-sidobild De extra breda loftgångarna tillåter parkering av cykeln. Foto: Ole Jais

På utsidan är loftgångarna extra breda och räckena förstärkta för att man ska kunna parkera och låsa fast sin cykel där utan att bryta mot brandföreskrifterna.

Miljötänk genomsyrar projektet

I projektet har man arbetat mycket med miljöaspekterna och att ta vara på grönska och växtlighet. Odlingslådor och bevattningssystem skiljer lägenheternas balkonger åt. På det växtbeklädda gröna taket har man monterat solceller som förser huset med el.

I cykeltvätten har man använt sig av ett miljövänligt system där en traditionell oljeavskiljare ersatts med växter som kommer att fungera som filter i reningsprocessen.

Kontinuerlig utvärdering

Pilotprojektet Ohboy kommer att utvärderas kontinuerligt efter två, fem och tio år. Detta för att ta reda på hur väl konceptet fungerar och vilken effekt de olika mobilitetsåtgärderna haft på de boendes resval.

Först efter att projektet har utvärderats kan Malmö stad ta ställning till om parkeringsnorm noll kan genomföras på bredare front i andra delar av staden.

Om projektet (Källa: Byggindustrin)

 • Projektnamn: Ohboy.
 • Byggherre: Hauschild+Siegel Real Estate.
 • Totalentreprenör: Hauschild+Siegel Construction.
 • Hyresgäst: Hyreslägenheter uthyres Hauschild+Siegel Real Estate, Hotellet drivs av Cykelhotell Malmö som är en del av Hauschild+Siegel Group.
 • Byggledare/Byggplatsuppföljare: Hauschild+Siegel Construction.
 • Projektledning: Hauschild+Siegel Architecture.
 • Installationsbyggledare: Hauschild+Siegel Construction.
 • Projekteringsledare: Hauschild+Siegel Architecture.
 • Konstruktör: Structor Bygg Malmö genom Ronny Malm.
 • Arkitekt: Hauschild+Siegel Architecture genom Cord Siegel och Axel Hauschild.
 • Landskapsarkitekt: Hauschild+Siegel Architecture genom Ola Nielsen.
 • VS-konsult: PQR Malmö genom Sven-Johan Åkesson.
 • El-konsult: PQR Malmö.
 • Ventilationskonsult: PQR Malmö genom Joakim Kilenstam.
 • Brandkonsult: PQR Malmö genom Stellan Lindsjö.
 • Bergvärmekonsult: Bengt Dahlgren genom Ronny Dennfjord.
 • VVS-entreprenör: NG Nilsson Rör.
 • Bergvärmeentreprenör: Malmberg.
 • Ventilationsentreprenör: Hauschild+Siegel Construction, IEAB, NG Nilsson Rör.
 • Elentreprenör: JK El och Montage m.fl.
 • Stomentreprenör: PRAEFA.
 • Grundläggning: Procyon Construction.
 • Markentreprenör: H Gräv i Skåne samt Mark & Transport Skåne.
 • Pålning: Aarsleff Grundläggnings AB
FAKTA Det här är Årets Bygge

 • I tävlingen Årets Bygge lyfts exempel på det bästa byggsektorn presterat i kvalitet, samarbete i projektet, ekonomi och form bland sådant som färdigställs under året som gått.
 • Tävlingen är ett samarbete mellan Svensk Byggtjänst och tidningen Byggindustrin.
 • Varje vecka under hösten och vintern tillkännages en ny nominering.
 • En expertjury utser segraren vid en stor galafest den 19 mars nästa år på Cirkus i Stockholm.
 • Priserna som delas ut under kvällen är Årets Bygge, Årets Leanbyggare, Årets Fasad och ByggOpus 2018.
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Fler nyheter

FAKTA Det här är Årets Bygge

 • I tävlingen Årets Bygge lyfts exempel på det bästa byggsektorn presterat i kvalitet, samarbete i projektet, ekonomi och form bland sådant som färdigställs under året som gått.
 • Tävlingen är ett samarbete mellan Svensk Byggtjänst och tidningen Byggindustrin.
 • Varje vecka under hösten och vintern tillkännages en ny nominering.
 • En expertjury utser segraren vid en stor galafest den 19 mars nästa år på Cirkus i Stockholm.
 • Priserna som delas ut under kvällen är Årets Bygge, Årets Leanbyggare, Årets Fasad och ByggOpus 2018.
Fördjupningsmaterial