Varan har lagts till i varukorgen
Projekt ska utvärdera smarta urbana lösningar
Renoveringar 11 apr 2017

Din webbläsare har inte stöd för all funktionalitet, uppgradera till en nyare version av Internet Explorer eller ladda ner Google Chrome, Edge, Safari eller Firefox.

  Med ny teknologi och smarta lösningar utvecklas området kring Valla Torg i Årsta till en modell för hållbar renovering och energieffektivisering. Foto: Lennart Johansson
  Projektet Grow Smarter har som ett av sina mål att minska energianvändningen i byggnader med 60 procent.

  I EU-projektet Grow Smarter samarbetar åtta europeiska städer med olika miljöteknikföretag för att testa och utveckla tolv smarta lösningar för urban hållbar tillväxt.

  Stockholm, Barcelona och Köln är demonstrationsstäder tillsammans med de innovativa miljöteknikföretag som ingår i projektet.

  I Stockholm implementerar Stockholms stad smarta lösningar i bland annat Valla Torg i Årsta och Slakthusområdet vid Globen.

  I Valla Torg renoverar man sex flerfamiljshus från sextiotalet i syfte att få ned energianvändningen med 60 procent. Man har även modifierat den befintliga utomhusbelysningen för att minska energianvändningen.

  I Slakthusområdet ska två idag tomma byggnader med högt kulturhistoriskt värde omvandlas för kommersiell verksamhet. I första hand tilläggsisoleras tak och fönster samtidigt som klimatskalet tätas.

  Tekniken att återvinna spillvärme från en intilliggande fastighet prövas även. Med en ny kulvert längs Arenavägen knyts Tele 2 Arena samman med de två husen med syfte att återvinna spillvärmen, värme som idag fläktas bort på tak.

  Fördjupningsmaterial

  Bevaka ämnen i artikeln

  Renoveringar Hållbarhet Energi Teknik
  Fackområden

  Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
  Mer i ämnet

  Fler nyheter

  Fördjupningsmaterial