Varan har lagts till i varukorgen

Positiv utveckling för installationsbranschen

Elinstallation 11 apr 2017
installationer
Antalet el- och vvs-installationer ökar. Foto: Mostphotos och Tobias Sterner (Montage)
Förra året ökade antalet installationer inom elteknik med åtta procent och VVS-installationer med hela 14 procent. En stark tillväxt. Branschen bedömer att även kommande år fortsätter uppåt men att tillväxten därefter kan mattas av.

Två gånger om året sammanställer Installatörföretagen, i samarbete med analysföretaget Industrifakta, installationsmarknadens resultat samt ger en prognos för kommande år.

Under 2016 uppgick installationsbranschen för elteknik och VS till närmare 125 miljarder kronor. Det är en historisk ökning från 2015 års 110 miljarder, uppger Installatörsföretagen.

Kraftig ökning av investeringar

Den starka tillväxten drevs upp av en stark inhemsk efterfrågan och en kraftig ökning av husbyggnadsinvesteringar. Uppgången inom byggmarknaden var bred och berörde i stort sett alla sektorer, men särskilt bostads- och lokalbyggandet. Detta har gynnat installationsbranschen.

Under 2017 och 2018 väntas dock den positiva utvecklingen inom installationsbranschen plana ut något. På elinstallationsområdet väntas tillväxten landa på en respektive två procent för de båda åren. Inom VS ligger motsvarande siffror på en procent för vartdera året.

Brexit och Donald Trump tros påverka

– De lägre siffrorna beror främst på att den överhettning vi nu ser kyls av och övergår i en normal tillväxttakt, menar Hans Heldring, branschekonomiansvarig på Installatörsföretagen. Andra händelser som påverkar läget negativt är politiska beslut som ROT-sänkningen och händelser som Brexit och valet av Donald Trump som amerikansk president

Digitalisering och energieffektivisering

Samtidigt rapporterar medlemsföretagen att det är svårt att rekrytera personal med rätt kompetens. Nio av tio företag menar att det är svårt eller mycket svårt att rekrytera ny personal. Bristen på kompetens är den enskilt största tillväxthämmande faktorn om man frågar installatörsföretag.

Om man tittar på övergripande trender i branschen just nu, finns det två: dels inom energieffektivisering och dels inom digitaliser­ing. Det kan handla om energieffektivare belysning, varmvattenberedare, laddstationer för elbilar och integrerad teknik i byggnader .

Stora regionala skillnader

Installationsbranschen präglas fortfarande av stora regionala skillnader. Medan 2016 visade god tillväxt i alla storstadslänen, bedöms Skånes län få en negativ rekyl under 2017. Tillbakagången i Sydsverige beror främst på en minskning av byggandet av bostäder och kommersiella lokaler.

– Regionerna Stockholm, Västra Götaland och – Norrland – är de områden som nu bidrar mest till en stabil marknad, menar Hans Heldring.

Bevaka ämnen i artikeln

Elinstallation Kompetens
Fackområden

El & Tele VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter