Varan har lagts till i varukorgen
Orosmoln och framtidstro på renoveringskonferenser
Renoveringar 4 apr 2017
bois-le-pretre
La tour Bois-le-Prêtre i Paris är ett uppmärksammat renoveringssprojekt i Paris. En av de tre franska arkitekterna, Frédéric Druot, var en av talarna på årets Bostadsforum. Foto: Frédéric Druot
Förra veckan stod renovering högt på agendan. Renoveringsdagen och Bostadsforum levererade både oroande lägesrapporter och kraftfull framtidsprognos.

Efter att renoveringsfrågor dryftats i två större sammanhang den senaste veckan går det att urskilja några dominerande spår: energieffektivisering, finansiering och hållbarhet.

Samtidigt överskuggas branschen av en akut kompetens- och personalbrist. Det var också temat för Nationellt Renoveringscentrums arrangemang ”Renoveringsdagen” på ArkDes, som besöktes av ett drygt hundratal renoveringsintresserade.

Ökad vuxenutbildning behövs

Jens Albrektsson, Installatörsförtagen, pekade på konkreta lösningar för att komma åt problemet genom att öka möjligheterna till omskolning och vidareutbildning.

– Vuxenutbildningen måste öka. Regelverken för hur man vidareutbildar sig och omskolar sig måste bli enklare. Att kunna arbeta och utbilda sig samtidigt är ett bra sätt att skapa rörlighet på arbetsmarknaden och öka utbildningsgraden. Att vara anställningsbar och utvecklingsbar är de stora framgångsfaktorerna just nu, säger Jens Albrektsson.

Värderingar och syfte nyckelord för unga

Anna Wenner, HR-direktör på Skanska, berättade om företagets strategi att bli mer inkluderande i arbetet med att rekrytera personal.

– Vi måste söka kompetens på bredden, på ett helt annat sätt än tidigare, både när det gäller genus, etnicitet och yrkeserfarenhet. Vi vill kunna erbjuda ett jobb där värderingar och ett syfte är viktigt. Detta tror jag kan vara nyckeln för att få unga människor att söka sig till byggbranschen.

I och med att renovering sedan kort tid tillbaka utvecklats till att omfatta områdesutveckling, social hållbarhet och boendedialog, har stora byggföretag sett ett ökat intresse för renoveringsprojekt från unga i branschen.

Detta ihop med en ökad miljö- och resursmedvetenhet gör att fler fått upp ögonen för den annorlunda och på många sätt mer komplicerade process som ett renoveringsprojekt innebär. ”Det är tillräckligt svårt för att vara intressant”, som Jenny Wassvik, projektchef Hållbar utveckling på NCC, uttryckte sig om varför det nya, vidgade renoveringsbegreppet lockar.

Goda exempel på Bostadsforum

Bostadsforum, som riktar sig till hela bostads- och byggbranschen under två dagar, hade dag två delat upp deltagarna i tre olika spår. Ett av dem var renoveringsspåret och där visades aktuella goda exempel.

NCC, arkitektkontoret Spridd och Botkyrkabyggen berättade om sina framgångar med pilotprojektet Krögarvägen 2 och konceptet Fittja People´s Palace.

Skanska lyfte fram Nordic Built Challenge och deras mål att skapa bättre boendemiljö i kombination med energibesparingar. Knivstabostäder presenterade sin genomarbetade hållbarhetsmodell ”BoKvar i Knivsta”. Bengt Wånggren från Sweden Green Building Council pratade om den svenska delen i ett internationellt arbete för att skapa långsiktiga hållbara renoveringsstrategier.

Vinterträdgård och kärlek

Som enda internationella röst på konferensen berättade den franske arkitekten Frédéric Druot om hur hans arkitektkontor renoverat ”social housing”-områden i olika städer i Frankrike.

– För att lyckas med den omfattande renoveringen gjorde vi först en inventering. Vi fotade i alla lägenheter, vi pratade med de boende, vi tog reda på förutsättningarna så vi visste vad vi hade att jobba med. Det finns många tekniska aspekter på renovering, men också många mänskliga. Som kärlek.

Genom att klä hela fasaden med prefabricerade vinterträdgårdar lyckades Druot och hans kollegor energieffektivisera med 60 procent, öka dagsljusinsläppet, nå 100 procent tillgånglighet och öka lägenhetsytan markant. Den höjda hyran som renoveringen orsakade, balanserades av den sänkta energikostnaden och landade för de boende på plus-minus-noll.

Påbyggnad av nya taklägenheter bidrog på ett av husen också till att finansiera renoveringarna i det franska exemplet.

Fördjupningsmaterial

andres-bostadsforum
Andres Muld, styrelseordförande i Nationellt Renoveringscentrum, på Bostadsforum 2017. Foto: Anna-Klara Aspegren
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Renoveringar Arkitektur Bostäder Energieffektivisering Hållbarhet Samhällsplanering Tillgänglighet
Fackområden

Förvaltning Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial

andres-bostadsforum
Andres Muld, styrelseordförande i Nationellt Renoveringscentrum, på Bostadsforum 2017. Foto: Anna-Klara Aspegren
Fördjupningsmaterial