Varan har lagts till i varukorgen
Nu krävs energimärkning på fastbränslepannor
Energi 10 apr 2017
Pellets
Energimärkningen på fastbränslepannor ska bidra till bättre hälsa, miljö och minskade kostnader. Foto: Tatyana Aleksieva-Sabeva
Från och med den första april ska alla nya pannor som använder fasta bränslen, som till exempel ved, pellets och briketter, ha energimärkning. År 2020 får de även krav på ekodesign.

Kravet på energimärkning gäller nya fastbränslepannor som ger en värmeeffekt upp till och med 70 kilowatt, vilket främst omfattar villapannor. Tanken med energimärkningen är att det ska bli lättare för konsumenter att göra energismarta val, så att de kan välja en effektiv panna med låg ved- eller pelletsförbrukning.

Paketmärkning krävs från 1 juli

Det är tillverkaren eller importören av pannan som ska ta fram och tillhandahålla energimärkningsetiketten. Återförsäljare ska se till att pannan märks med etiketten när den visas upp vid försäljning.

Eftersom många pannor kommer att få samma energiklass ska det finnas uppgifter om bland annat säsongsmedelverkningsgrad i den obligatoriska produktinformationen.

Om pannan säljs tillsammans med en temperaturregulator eller solvärmeutrustning krävs en paketmärkning från och med den första juli i år. Denna märkning ska tas fram av den som sätter ihop paketet.

Krav på ekodesign år 2020

År 2020 kommer energimärkningen att kompletteras med ekodesignkrav. Då införs krav på fastbränslepannornas effektivitet och luftreningsteknik, vilket ska minska utsläppen från småskalig eldning.

FAKTA BBR skärps redan i år

Boverket vill tidigarelägga de positiva miljöeffekterna som ekodesignkraven för med sig och har därför föreslagit att reglerna om utsläpp från fastbränsleeldning i Boverkets byggregler, BBR, ska skärpas redan i år, läs mer om detta i artikeln "Boverket vill skärpa kraven om fastbränsleeldning" (se nedan).

Tanken var att reglerna skulle träda i kraft samtidigt som energimärkningen den första april, men tidplanen har ändrats till den första juni, då reglerna ska komma i ett paket med nära-nollenergikraven.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Värme Bestämmelser
Fackområden

Förvaltning VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA BBR skärps redan i år

Boverket vill tidigarelägga de positiva miljöeffekterna som ekodesignkraven för med sig och har därför föreslagit att reglerna om utsläpp från fastbränsleeldning i Boverkets byggregler, BBR, ska skärpas redan i år, läs mer om detta i artikeln "Boverket vill skärpa kraven om fastbränsleeldning" (se nedan).

Tanken var att reglerna skulle träda i kraft samtidigt som energimärkningen den första april, men tidplanen har ändrats till den första juni, då reglerna ska komma i ett paket med nära-nollenergikraven.

Fördjupningsmaterial