Varan har lagts till i varukorgen

Kampanj ska få skolor att söka upprustningsbidrag

Arbetsmiljö 25 apr 2017
skolgard-efter
Boverkets nya informations- och inspirationsmaterial ska få fler skolor att söka stödet för upprustning. Här visualiseras femton punkter som kan göra stor skillnad för en helt vanlig skolgård. Bild: Boverket
Låga ansökningstal trots stora renoveringsbehov. Med ett år kvar till sista ansökningsdatum går Boverket ut med en informationskampanj för att få fler skolor att söka statsbidrag för upprustning.

Det finns två stöd att söka. Det ena gäller 2015–2018 och handlar om att rusta upp skollokaler i syfte att förbättra lärmiljö och arbetsmiljö samt minska miljöpåverkan. Det andra, som gäller 2016–2018, handlar om att rusta utemiljöer vid skolor, förskolor och fritidshem.

Stöden har gått att söka sedan oktober 2015 respektive juni 2016, men trots att renoveringsbehoven är omfattande i skolorna runt om i landet så har intresset varit lågt, något som Omvärldsbevakning och Renoveringsinfo rapporterat om tidigare.

Information och inspiration

Om det låga ansökningstalet beror på att informationen inte nått fram så vill Boverket i alla fall råda bot på det nu.

– I början av april gjorde Boverket två mejlutskick. Ett till berörda skolor i Sverige, både kommunala och enskilda skolor och ett till samtliga kommunbrevlådor med hänvisning till berörda tjänstemän och politiker, berättar Emma Fäldt, utredare på enheten styrmedel och fastighetsekonomi på Boverket.

På hemsidan finns även ett digitalt bokbord uppdukat med länkar till inspirerande material.

Boverket har också förtydligat sin information om stödet på hemsidan och förberett kampanjmaterial – bland annat i form av en affisch som visar hur man med olika åtgärder kan förbättra utemiljön. På hemsidan finns även ett digitalt bokbord uppdukat med länkar till inspirerande material.

– Syftet är att informera berörda aktörer om att stöden finns att söka och att inspirera till vilka åtgärder som kan genomföras. Därför har vi även lyft fram två goda exempel på hemsidan, med artiklar om skolor som beviljats stöd, säger Emma Fäldt. 

Krav på elevernas delaktighet

Ett av exemplen är Gustaf Dalénskolan i Falköpings kommun. Skolan är byggd på 1970-talet och var i stort behov av upprustning när skolledningen uppmärksammade stödet på Boverkets hemsida.

Nu renoveras skolan för totalt cirka 78 miljoner kronor och statsbidraget på 7,2 miljoner har bland annat gått till ny ventilation och belysning, nytt värmesystem, förbättring av ljudisolering, nya grupprum, ombyggnad av toaletter och större kapprum.

Stöden är villkorade med kravet att eleverna ska vara delaktiga i planeringen, något som Stefan Danielsson, kommunens projektledare för om-och tillbyggnaden i Gustaf Dahlénskolan tycker är bra.

– I projektet arbetade vi med workshoppar som metod. De minsta barnen fick utgå från en bild på den befintliga miljön. Sedan fick de sätta upp små solar där det var bra och varningstecken där det inte var så bra. Utifrån det arbetade vi fram nya förslag, säger Stefan Danielsson och berättar också om hur äldre elever bidragit med aspekter som projektledningen inte tänkt på.

skolgard-fore Såhär kan en helt vanlig skolgård se ut innan upprustning. Genom Boverkets affisch får skolledningen nya idéer om hur asfaltytor kan få nytt liv och bli en stimulerande plats för eleverna. Bild: Boverket

Bidraget fick dem att satsa

Att Gustaf Dahlénskolan beviljades stödet gjorde att de vågade satsa på om- och tillbyggnaden.

– Vanligtvis har man en åtstramad budget där man måste prioritera och laga det som måste lagas. Då får kvalitetsfrågorna ofta stryka på foten. Därför är det ett bra grepp att det faktiskt finns ett stöd att söka som kan hjälpa till.

Bevaka ämnen i artikeln

Arbetsmiljö Finansiering Innemiljö Lokaler Renoveringar Underhåll Utemiljö Ventilation
Fackområden

Anläggning Förvaltning Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter