Varan har lagts till i varukorgen
Håll nollan - ny branschorganisation för säkerhet
Arbetsmiljö 3 apr 2017
Initiativtagarna till Håll nollan premieras vid lanseringen på Årets Bygge 2017_hall_nollan_02
Den nya branschorganisationen ”Håll nollan” ska genom samverkan minimera antalet arbetsolyckor. Foto: Tobias Sterner
På Årets Bygge 2017 presenterades den nya branschorganisationen ”Håll nollan” som ska samverka för noll olyckor i byggbranschen.

Satsningen är en uppmaning och en påminnelse om en av de absolut viktigaste frågorna för bygg- och fastighetsbranschen i Sverige – att ingen ska skada sig på byggarbetsplatserna. Det som byggs ska byggas på ett hållbart sätt även ur skadeperspektivet.

– Vi ska se till att de som arbetar kommer hem oskadda sa Ulrika Dolietis, vd för den nya branschorganisationen Håll Nollan, vid lanseringen på Årets Bygge.

Säkerhetsarbetet går framåt men långsamt

Ulrika Dolietis menar att de täcker hela byggprocessen från beställare till byggare och fastighetsägare och att samverkansarbete kan bidra till att ingen skadas på byggena. För att uppnå visionen kommer Håll Nollan att arbeta med frågor inom de fyra områdena:

  • Ledarskap och kultur: att tillsammans skapa en kultur och ett ledarskap som bygger på att arbetsmiljö och säkerhet alltid har högsta prioritet.
  • Kunskap och kompetens: att tillsammans samla befintlig kunskap och dela den i branschen, samt att identifiera och fylla de kunskapsluckor som finns kring arbetsmiljö och säkerhet i byggprojektets olika faser.
  • Gemensamma arbetssätt och standarder: att tillsammans enas om arbtssätt och standarder för arbetsmiljö och säkerhet, samt komma överens om hur vis ska mäta och följa upp våra olyckor och tillbud.
  • Kravställning och uppföljning: att tillsammans arbeta för att arbetsmiljö och säkerhet ska vara en självklar parameter i anbuds- och upphandlingsprocessen, sant att ställda krav följs upp rigoröst.

Branschen har arbetat länge med frågorna det går framåt men långsamt.

– Genom att arbeta tillsammans i den nya branschorganisationen kan det gå snabbare, sa Ulrika Dolietis.

Ju fler vi blir desto större möjligheter får vi för att kunna göra ett bra arbete

Initiativtagarna till branschorganisationen, Veidekke, NCC, Sveriges Byggindustrier, Assemblin, Akademiska Hus och Byggherrarna fick diplom och bygghjälmar av Håll Nollans vd Ulrika Dolietis vid Årets Bygge seminarierna.

Ulrika Dolietis uppmanade alla företag att bli medlemmar.

– Ju fler vi blir desto större möjligheter får vi för att kunna göra ett bra arbete.

Skador i byggbranschen

År 2015 skadade sig 6081 personer i byggbranschen och var tvungna att vara hemma från arbetet en dag. 1895 skadade sig och var borta i tre månader eller kom aldrig tillbaka till arbetet. 9 personer dog i arbetsplatsolyckor 2016.

En samverkan över gränserna

Organisationen bakom Håll Nollan heter Samverkan för noll olyckor i byggbranschen. Initiativet är en samverkan över gränserna och organisationen har tretton medlemmar från start.
Medlemmarna är Veidekke, NCC, Sveriges Byggindustrier, Assemblin, Akademiska hus, Skanska, Peab, Bravida, Locum, Jernhusen, Vasakronan, Byggherrarna och Trafikverket.

 

OM Ulrika Dolietis

Ulrika Dolietis har arbetat i branschen i över 30 år. De senaste åtta åren har hon ägnat sig åt arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor i rollen som arbetsmiljöchef på Skanska. Nu blir hon ansvarig för hela byggbranschens säkerhet då hon tillträder som vd för branschorganisationen Samverkan för noll olyckor i byggbranschen.

hall_nollan_sidobild
Ulrika Dolietis, vd för Samverkan för noll olyckor i byggbranschen. Foto: Tobias Sterner
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Arbetsmiljö Säkerhet- och larmsystem
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

OM Ulrika Dolietis

Ulrika Dolietis har arbetat i branschen i över 30 år. De senaste åtta åren har hon ägnat sig åt arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor i rollen som arbetsmiljöchef på Skanska. Nu blir hon ansvarig för hela byggbranschens säkerhet då hon tillträder som vd för branschorganisationen Samverkan för noll olyckor i byggbranschen.

hall_nollan_sidobild
Ulrika Dolietis, vd för Samverkan för noll olyckor i byggbranschen. Foto: Tobias Sterner
Fördjupningsmaterial