Varan har lagts till i varukorgen

Elsäkerhetsverket återkallar 14 farliga laddare

Brand 26 apr 2017
13239295-connectors-set
Bristfällig hållfasthet, brandrisk och brist på dokumentation av laddarna, är några saker som granskningen upptäckt. Foto: Anton Starikov.
Fjorton laddare visade sig ha så allvarliga brister att de nu belagts med omedelbart säljstopp och återkallats från marknaden. Det visar de första resultaten av Elsäkerhetsverkets stora granskning av USB-laddare.

Vi har tidigare skrivit om att Elsäkerhetsverket beslutat granska 60 laddare som köpts in från både butiker och via internet. Såväl dyra som billiga laddare och från både kända och okända varumärken skulle testas. Resultatet av undersökningen var bestämt att publiceras i en rapport i juni 2017.

Allvarliga anmärkningar gav säljstopp

Men redan nu har de första resultaten av granskningen lett till att Elsäkerhetsverket gått ut med ett omedelbart säljstopp och återkallande från marknaden av fjorton av de 60 laddarna. Sex av aktörerna har återkallat produkterna genom frivillig åtgärd och åtta har belagts med tvingande beslut från Elsäkerhetsverket.

I den första delen av Elsäkerhetsverkets granskning av USB-laddare har myndigheten prioriterat de produkter med allvarligast brister. De 14 laddare som nu bedöms ha så allvarliga brister att de återkallas från marknaden, brister i både konstruktion, dokumentation och märkning.

Stor risk för elchock förenat med livsfara

Mikael Carlson, teknisk expert vid Elsäkerhetsverket säger att vanliga brister hos de återkallade laddarna är bristfällig hållfasthet, felaktiga dimensioner och en total brist på dokumentation. Allvarligare är att ingen av laddarna är utrustade med en transformator som ens kommer nära kravet på isolationsavstånd. Dessutom är sju av laddarna inte märkta med tillverkarens namn eller varumärke.

- Sex av laddarna har inget isolationsavstånd alls mer än lacken på ledarna. Risken att få en elchock av dessa laddare är överhängande och förenat med livsfara, säger Mikael Carlson.

Krav på isolationsavstånd

Det är tydligt när man undersöker laddarna, menar Mikael Carlson, att man vid konstruktionen inte bemödat sig om att försöka minska riskerna för brand.

Att inte uppfylla isolationskraven på minst 4,0 mm luftavstånd och 5,0 mm krypavstånd på en produkt där sekundärsidan, i detta fall en USB-utgång, är beröringsbar, är något Elsäkerhetsverket ofta ser vid granskning av USB-laddare.

Efter återkallandet av de 14 farliga laddarna ska Elsäkerhetsverket undersöka säkerheten hos de återstående 46 USB-laddare som ingår i granskningen.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Brand Elproduktion Säkerhet- och larmsystem
Fackområden

El & Tele Förvaltning
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial