Varan har lagts till i varukorgen
Säkerhetsguide blev Årets Innovation
Forskning 27 apr 2017
arets-innovation-webb
Vinnaren av Årets Innovation, Johan Svedlund, Skanska Maskin AB, får checken på 50 000 kronor påskriven av Ruben Aronsson, vd SBUF. Foto: Staffan Åkerlund
Det blev en guide för personlig säkerhetsintroduktion, PSI, som kammade hem segern som Årets Innovation 2016.

Vid en högtidlig tillställning den 25 april på Ingenjörsvetenskapsakademien i Stockholm utsågs utvecklingsprojektet PSI, Personlig Säkerhets Instruktion, och projektledaren Johan Svedlund, Skanska Maskin AB till Årets Innovation 2016.

Vinnaren av innovationspriset har konkurrerat med över hundra slutförda utvecklingsprojekt, vilket finansierats av Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF. Tre projekt hade nominerats till utmärkelsen, ett projekt från vardera Bygg-, Anläggnings- respektive Installationsutskottet. Det blev till sist Byggutskottet som vann med projektet PSI Personlig säkerhets introduktion, ett säkerhetsblad för maskiner i bygg- och anläggningsindustrin.

Förebygga olyckor med byggmaskiner

Det övergripande målet med vinnarprojektet har varit att bidra till byggindustrins arbete för en säker arbetsplats genom att förebygga och förhindra incidenter och olyckor med byggmaskiner. Syftet med PSI-Guiden är att förse byggarbetsplatsen med kvalitetssäkrad, relevant och tydlig information för maskinval, arbetsberedning och maskinintroduktion, samt tillhandahålla ett modernt utbildningsunderlag till byggskolor och lärlingar.

Motiveringen till Årets Innovation 2016

"Projektet har resulterat i en databas med standardiserade säkerhetsblad för hyrmaskiner. Säkerhetsbladen ger en introduktion till varje enskild hyrmaskin för att minska riskerna vid användningen. Syftet är att förebygga maskinrelaterade olyckor och förslitningsskador på arbetsplatser inom byggbranschen.
Säkerhetsbladen ger förbättrade möjligheter till högre säkerhet och reducerade förslitningsskador vid användning av handhållna maskiner. Arbetet har varit mycket omfattande och resulterat i fler än 2 200 säkerhetsblad – till stor nytta för yrkesarbetare, arbetsledare, arbetsmiljöansvariga, byggutbildningarna med flera."

Övriga nominerade:

Installationsutskottet: BIP Mängder
Projektledare: Carl-Erik Brohn
Sökande: Skanska Installation (numera Assemblin)

Anläggningsutskottet: Mekaniserad bergskrotning i små bergtunnlar
Projektledare: Tommy Ellison, Besab AB
Sökande: Besab AB

 

OM Årets Innovation

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF, instiftade i samband med sitt 20-årsjubileum 2003 ett årligt pris till bästa utvecklingsprojekt inom bygg, installation eller anläggning. Priset består av ett stipendium på 50 000 kronor samt diplom.

Till grund för priset ligger följande kriterier:

Projektet ska vara väl förankrat i branschföretagens vardag och utmärkas av stor branschnytta genom att bidra till minst ett av följande

 • mervärde för kund (funktion, kvalitet, kostnader) i branschföretagens produkter och tjänster
 • bättre arbetsmiljö för anställda i branschföretag
 • effektivare byggprocess där branschföretagens kompetens kommer mer till sin rätt
 • hållbar tillväxt inom byggsektorn
 • gynnsammare förutsättningar för innovationer och teknikutveckling
 • bättre ledarskap i branschföretagen.

Avseende fästs även vid det sätt på vilket projektet redovisats och presenterats.

Källa: SBUF

Bevaka ämnen i artikeln

Forskning Säkerhet- och larmsystem Teknik Utbildning
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

OM Årets Innovation

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF, instiftade i samband med sitt 20-årsjubileum 2003 ett årligt pris till bästa utvecklingsprojekt inom bygg, installation eller anläggning. Priset består av ett stipendium på 50 000 kronor samt diplom.

Till grund för priset ligger följande kriterier:

Projektet ska vara väl förankrat i branschföretagens vardag och utmärkas av stor branschnytta genom att bidra till minst ett av följande

 • mervärde för kund (funktion, kvalitet, kostnader) i branschföretagens produkter och tjänster
 • bättre arbetsmiljö för anställda i branschföretag
 • effektivare byggprocess där branschföretagens kompetens kommer mer till sin rätt
 • hållbar tillväxt inom byggsektorn
 • gynnsammare förutsättningar för innovationer och teknikutveckling
 • bättre ledarskap i branschföretagen.

Avseende fästs även vid det sätt på vilket projektet redovisats och presenterats.

Källa: SBUF