Varan har lagts till i varukorgen
Skärpta krav på små avlopp
Vatten och avlopp 21 sep 2016
Små avlopp
HaV föreslår i ett förslag till regeringen tydligare regler för små avlopp i hela landet. Foto: HaV
Havs- och vattenmyndigheten föreslår mer enhetliga regler för små avlopp samt högre krav på rening i särskilt känsliga områden. Det framgår av ett förslag till nya regler som lämnats till regeringen.

I december 2012 fick Havs- och vattenmyndigheten, HaV, i uppdrag av regeringen att ta fram kostnadseffektiva författningsförslag för små avlopp. HaV:s slutrapportering lämnades till regeringen i september 2013. Förslaget har därefter bearbetats och resulterat i det förslag till ny förordning som nu lämnas till regeringen.

HaV vill att kravet på rening av fosfor för små avlopp skärps i områden med övergödningsproblem och där utsläppen från små avloppsanläggningar står för en betydande del. Däremot vill de sänka kravet på rening av fosfor i områden där risken för påverkan är liten.

Åsa Gunnarsson på HaV Åsa Gunnarsson, utredare, enheten för miljöprövning och miljötillsyn på HaV. Foto: HaV

– Vi vill att särskilt känsliga områden pekas ut så att det blir tydligare för fastighetsägaren att veta vilken rening som krävs och vilken anläggning som kan accepteras på en viss plats. Detta kan göras av länsstyrelsen, av vattenmyndigheterna eller kommunerna utifrån ett gemensamt bedömningsunderlag. Detta ger också ökad samsyn nationellt, säger Åsa Gunnarsson, utredare, enheten för miljöprövning och miljötillsyn på HaV i ett pressmeddelande

Dagens regelverk är splittrat

I dag finns allmänna råd för små avlopp men dessa är inte juridiskt bindande. Enligt HaV är dagens regelverk splittrat och öppet för tolkningar, vilket motverkar effektivitet och samsyn mellan kommunerna. Och det är inte endast äldre anläggningar som fungerar dåligt, senaste året har HaV fått in flera uppgifter om att även nya anläggningar fungerar sämre än vad som utlovats. Problemen verkar gälla för de flesta typer av nya eller nyare avloppsanläggningar som finns på marknaden.

– Det här är allvarligt, dels då avloppsanläggningen inte klarar de krav som har ställts ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt, dels då konsumenten fått en produkt som inte har den prestanda som han eller hon betalat för, säger Åsa Gunnarsson.

Regelbundna kontroller eftersträvas

HaV föreslår därför krav på certifiering av de som anlägger avloppsanläggningar, krav på opartisk kontroll vid nyinstallation, samt kontinuerlig kontroll av nya anläggningar i drift.

För små avlopp föreslås en kontroll vart tionde år, för de som är dimensionerade för 51-200 personer vill HaV ha tätare kontroller, en per år. För dessa vill man också ställa högre krav på undersökning av hur anläggningen kommer att påverka grundvattnet och dricksvattentäkter i närheten.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Vatten och avlopp Miljö
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial