Varan har lagts till i varukorgen
Så ska kommunerna klara klimatmålen
Energi 20 sep 2016
Alingsåshem satsade på samverkan för att nå klimatmålen
I Alingsås kommun bestämde man sig för att satsa helhjärtat på samverkan och helhetssyn. Ett bra val, menar tvärvetenskapliga forskargruppen ClueE. Foto: Alingsåshem
Tekniken finns redan, men för att lyckas med energiomställning krävs ett bredare perspektiv. Nya boken ”Urban välfärd, effektiv energi” beskriver ett samverkansprojekt som utvecklat processer för energieffektiviserande renovering på kommunal nivå.

Energiomställning är en komplex process. Med bara drygt 3 år kvar till år 2020 då energianvändningen ska ha minskat med 20 procent och beståndet som renoveras ska omvandlas till nära-nollenergibyggnader, är det hög tid att knäcka koden för att lyckas.

Helhetssyn för att lyckas

ClueE är ett av flera projekt som arbetat för att undersöka förutsättningarna, svårigheterna och möjligheterna för kommuner att nå klimatmålen.

Ylva Norén Bretzer från samverkansprojektet ClueE Ylva Norén Bretzer, doktor i statsvetenskap. Foto:Göteborgs universitet

I boken ”Urban välfärd, effektiv energi” beskriver Ylva Norén Bretzer, doktor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, och de övriga i projektet sitt arbete från starten 2010.

– Den rådande upphandlingsstrukturen som delar in allt i boxar gör att helhetssynen går förlorad. Till skillnad från privata bolag som kan använda sig av nationella modeller så måste varje enskild kommun lösa sina frågor. Partnering är ett bra sätt att få alla att samarbeta och så borde det även fungera på nämndnivå, tycker Ylva Norén Bretzer och menar att målgruppen för den nyutkomna boken lika mycket är beslutsfattarna i nämnderna.

Processer på kommunal nivå

ClueE-gruppen bestod av fyra samhällsvetare från juridik, företagsekonomi, globala studier och offentlig förvaltning och två tekniker, en kommunikatör och en projektsamordnare från SP.

Projektets syfte var att undersöka vilka hinder energieffektiva renoveringsprojekt möter i kommunala organisationer och bostadsbolag. Projektets mål är att kombinera kunskap från juridik, ekonomi, policyanalys, beteendevetenskap och teknik för att undersöka och utveckla processer på kommunal nivå, för att främja energieffektivisering i urbana bostadsområden.

Teknik räcker inte

Resultaten visar vikten av att energieffektivisering bör belysas ur olika perspektiv. Den teknik som krävs för att klara en energieffektivisering finns redan, men energiomställningen är beroende av så mycket annat.

Politiska beslut, juridisk och ekonomisk kunskap och samverkan med de boende måste vägas in på samma villkor för att nå det nationella målet på 50 procents minskad energianvändning i bebyggelsen till 2050. Då är energieffektivisering i samband med renovering av miljonprogrammets bostäder en nödvändighet.

Bygg team på alla nivåer

– Den största utmaningen visade sig vara att bestämma sig för målbilden, säger Ylva Norén Bretzer och fortsätter:

– En kommun bestämde sig;  ”vi ska bara göra det här”, medan de andra kommunerna var mer osäkra på om man kunde eller ville sätta så pass ambitiösa mål.

Hur kan kommuner runt om i Sverige använda sig av era resultat i praktiken?

– Läs boken, starta utbildningscirklar kring vilka utmaningar som finns i arbetet och mellan olika fackområden och diskutera hur man smidigast bygger team som är så funktionella som möjligt på olika nivåer i systemet; från nationell nivå, till beställare och utförare.

Vilket är ditt råd till kommunerna vid energieffektiviserande renovering?

– Att sätta delmål för specificerade verksamheter som är uppföljningsbara, och att uppföljningen verkligen görs. Helst ska detta redovisas löpande i exempelvis årsredovisning eller på hemsidor, så att det blir tydligt för alla parter att energiomställningen är på riktigt.

FAKTA Med olika frågor mot samma mål

Samverkansgruppen ClueE samlade information från 5 olika områden för att skapa 1 arbetsprocess.

• Användarbeteende. Hur ser hushållen på möjligheten till minskad energianvändning och hur fattar de sina beslut?
• Ekonomi. Hur fungerar bostadsbolagens affärsmodeller och investeringspraktiker i dag och hur kan de förändras för att öka energieffektiviseringstakten?
• Juridik. Hur kan regelverk kring kommunerna och deras bolag hämma eller främja energieffektivisering?
• Politik. Hur fungerar beslutsprocessen under planering och genomförande av energieffektiva ny- och ombyggnationer?
• Teknik. Vilka tekniska svårigheter kvarstår, hur kvalitetssäkrar man att bästa möjliga teknik i tillämpas i byggprocessen och hur används den på nya sätt?

Källa: Urban välfärd, effektiv energi
Bevaka ämnen i artikeln

Energi Renoveringar Teknik Forskning Hållbarhet
Fackområden

El & Tele Förvaltning VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Med olika frågor mot samma mål

Samverkansgruppen ClueE samlade information från 5 olika områden för att skapa 1 arbetsprocess.

• Användarbeteende. Hur ser hushållen på möjligheten till minskad energianvändning och hur fattar de sina beslut?
• Ekonomi. Hur fungerar bostadsbolagens affärsmodeller och investeringspraktiker i dag och hur kan de förändras för att öka energieffektiviseringstakten?
• Juridik. Hur kan regelverk kring kommunerna och deras bolag hämma eller främja energieffektivisering?
• Politik. Hur fungerar beslutsprocessen under planering och genomförande av energieffektiva ny- och ombyggnationer?
• Teknik. Vilka tekniska svårigheter kvarstår, hur kvalitetssäkrar man att bästa möjliga teknik i tillämpas i byggprocessen och hur används den på nya sätt?

Källa: Urban välfärd, effektiv energi