Varan har lagts till i varukorgen
Reparation av värmepump ger rätt till ROT
Bestämmelser 9 sep 2016
Värmepump
Reparation av en värmepump kan ge rätt till ROT-avdrag då den anses nödvändig för bostadens funktion. Foto: Thord Sköldekrans
Att byta lager och motor i en värmepump är reparation, inte service, och ger därmed rätt till skattereduktion. Det har Kammarrätten slagit fast och nu ändrar Skatteverket sitt ställningstagande i frågan.

I måndags lade Skatteverket ut ett nytt ställningstagande om skattereduktion för rotarbete. Nu medges ROT-avdrag för reparation av maskiner och inventarier som är fast monterade i bostaden och har en funktion som är nödvändig för att förse bostaden med värme och vatten.

Skatteverket ändrar inställning efter domslut

Bakom ställningstagandet ligger ett rättsfall där Skatteverket avslog ett ROT-avdrag på 1 600 kronor för lagning av en värmepump. De menade då att det var en service som hade utförts och att installationer och reparationer av maskiner inte är skattereduktionsgrundande arbete.

Förvaltningsrätten upphävde dock Skatteverkets beslut då de ansåg att det utförda arbetet var reparation och inte service, och därmed var arbetet skattereduktionsgrundande. Skatteverket överklagade ärendet till Kammarrätten men de avslog nyligen överklagan.

– Vi har sett domslutet och har beslutat att inte överklaga det. Istället har vi valt att ändra en del av våra inställningar, säger Pia Blank Thörnroos, rättslig expert på Skatteverket.

Reparation bör ge rätt till skattereduktion

En anläggning för värme eller vatten är grundläggande för byggnadens funktion och behöver normalt lagas eller bytas en eller flera gånger under byggnadens livslängd. Skatteverket bedömer därför att reparation och underhåll av en sådan anläggning bör ge rätt till skattereduktion.

Skatteverket anger dock att kostnad för översyn och kontroll av anläggningen, som ofta sker regelbundet, jämställs med service och ger därmed inte rätt till skattereduktion.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Bostäder Juridik Renoveringar Underhåll Värme
Fackområden

Förvaltning VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial