Varan har lagts till i varukorgen

Nya patent- och marknadsdomstolar öppnade

Juridik 6 sep 2016
Den 1 september öppnade en ny domstol och överdomstol för patent och marknadsärenden. Domstolarna handlägger i princip samtliga landets immaterialrättsliga, konkurrensrättsliga och marknadsföringsrättsliga mål och ärenden.

Patent- och marknadsdomstolen är första instans och utgör en del av Stockholms tingsrätt. Patent- och marknadsdomstolens avgöranden kan överklagas till Patent- och marknadsöverdomstolen som är en del av Svea hovrätt.

Nyinrättade domstolar

Patent- och marknadsdomstolen och Patent- och marknadsöverdomstolen inrättades den 1 september 2016 samtidigt som Patentbesvärsrätten och Marknadsdomstolen upphörde som myndigheter. Då samlades också i princip all domstolsprövning av mål och ärenden som rör immaterialrätt, marknadsföringsrätt och konkurrensrätt från allmän domstol och förvaltningsdomstol till de nya domstolarna.

Exempel på mål och ärenden som de nya domstolarna behandlar:

  • mål om skadestånd och vitesförbud på grund av varumärkesintrång
  • mål om ogiltigförklaring av patent
  • mål och ärenden om informationsföreläggande och intrångsundersökning enligt till exempel upphovsrättslagen
  • ärenden om registrering av varumärken och beviljande av patent
  • immaterialrättsliga brottmål, till exempel mål om varumärkesförfalskning
  • mål om otillbörlig eller vilseledande marknadsföring
  • mål om konkurrensskadeavgift och om förbud mot företagskoncentration

Anledningen till att de nya patent- och marknadsdomstolarna bildades

Den svenska domstolsprövningen av immaterialrättsliga, konkurrensrättsliga och marknadsföringsrättsliga mål och ärenden var tidigare uppdelad mellan allmän domstol, allmän förvaltningsdomstol, Patentbesvärsätten och Marknadsdomstolen.

Mål och ärenden inom dessa områden tillhör de mest komplicerade och omfattande i svensk domstol. Enligt riksdagsbeslut handläggs dessa mål från och med den 1 september 2016 i de nya patent- och marknadsdomstolarna. En sådan samlad hantering ger möjligheter till en effektivare handläggning med ännu högre kvalitet.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Juridik
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Fler nyheter

Fördjupningsmaterial