Varan har lagts till i varukorgen

Ny typ av väg testas

Vägar och gator 13 sep 2016
bygdeväg
Den nya vägtypen har en fil för motorfordon och en för cyklister, gående och ridande. Illustration: Tobias Sterner
För att underlätta för cyklister testar Trafikverket en ny typ av väg, så kallad bygdeväg. Förhoppningen är att vägtypen ska införas i Trafikverkets regler för vägars och gators utformning, VGU.

Under sommaren har Trafikverket genomfört ett försöksprojekt i Skåne där man på fem sträckor testat en ny typ av väg, så kallad bygdeväg. Vägarna har utformats med en körbana i mitten och med breda vägrenar som är avsedda för gående, cyklister och ridande. Hastigheten har sänkts från 70 till 60 kilometer i timmen. Inom tätbebyggt område är hastigheten som tidigare, 40 kilometer i timmen.

– Tanken med den nya vägtypen är att fordon i första hand ska använda körbanan i mitten och när man får möte och i kurvor med dålig sikt saktar man ner och använder även vägrenen. Man måste självklart ta hänsyn till cyklister och gående på vägrenen precis som innan den nya utformningen, berättar Marcus Nilsgart, trafiktekniker på Helsingborgs stad.

Vill främja cykling

Syftet med bygdevägar är att öka möjligheterna för främst cykling genom att ge cyklisterna en tydligare och bredare plats på vägen. Som cyklist eller ryttare håller man sig som vanligt på höger sida av vägen, och gående håller sig på vänster sida.

Gemensamt för de fem sträckorna som testas är att de är landsvägar som är belägna mellan byar.

– Genom den nya vägtypen vill vi knyta samman byarna med varandra och på så sätt göra det möjligt att förflytta sig till fots eller på cykel, något som tidigare inte varit möjligt då det inte funnits en tydlig plats på vägen för oskyddade trafikanter.

Uppföljning i höst

Enligt Marcus Nilsgart så har genomförandet av sträckorna både hyllats och kritiserats. Ett problem är att en stor andel av bilisterna väljer att inte köra mitt på vägen utan fortsätter att köra på höger vägkant. Något som enligt Marcus Nilsgart kan förklaras med att vägtypen fortfarande är så pass ny och därför vet/förstår inte bilisterna hur de ska köra.

– I höst kommer Trafikverket därför att utföra hastighetsmätningar och visar det sig att det är dålig efterlevnad av hastigheterna kommer hastighetsdämpande åtgärder behöva vidtas av något slag, säger Marcus Nilsgart.

VGU kompletteras med vägtypen

Försöksprojektet, som ska pågå till och med 2018, genomförs av Trafikverket tillsammans med Helsingborgs stad. Förhoppningen är att man efter detta test ska kunna formulera tydliga riktlinjer om tillämpning och utformning, så att vägtypen kan finnas med i Trafikverkets regler för vägars och gators utformning, VGU.Bevaka ämnen i artikeln

Vägar och gator Säkerhet- och larmsystem
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter