Varan har lagts till i varukorgen
Nu finns det certifierade energikartläggare
Bestämmelser 19 sep 2016
Industri
Redan under första kvartalet nästa år ska cirka 1 500 företag ha rapporterat in uppgifter om energikartläggningen till Energimyndigheten. Foto: Stefan Örnefeldt
Ett sjuttiotal energikartläggare har precis fått besked om att de blivit certifierade och nu uppfyller kraven på att genomföra energikartläggningar i stora företag.

Den första juni 2014 trädde lagen om energikartläggning i stora företag i kraft. Lagen ställer krav på att energikartläggningar ska genomföras med syftet att få företagen att bli mer energieffektiva. Energikartläggningen ska genomföras av en certifierad energikartläggare eller inom ett certifierat energi- eller miljöledningssystem.

Efter en lång väntetid har certifieringsorganet Kiwa Sverige AB äntligen blivit ackrediterat för att få certifiera energikartläggare.

– Under förra veckan kunde vi därmed påbörja vårt arbete att skicka ut certifikat till de som är godkända. Det handlar om ett sjuttiotal personer, berättar Jörgen Gustavsson på Kiwa Sverige.

I torsdags publicerade Energimyndigheten en lista på certifierade energikartläggare samt godkända energikartläggare från andra EU-länder som registrerat sig hos Energimyndigheten och som får genomföra energikartläggningar i Sverige.

Förberedde certifieringen under våren

För att bli certifierad energikartläggare måste fyra krav uppfyllas enligt
Energimyndighetens kravspecifikation STEMFS 2014:2. Dessa krav är: kunskapsprov, lämplighetsintyg, utbildning och erfarenhet.

Under våren förberedde Kiwa Sverige certifieringen då de bland annat granskade sökandes insända dokument samt anordnade flera provtillfällen. Tack vare detta hade ett sjuttiotal personer redan granskats och godkänts, som bara väntade på att få certifikatet.

Nu finns det en teoretisk och praktisk möjlighet att det här går i lås.

– Vi är tacksamma över att certifieringsorganet påbörjade certifieringsprocessen innan de fick sin ackreditering, för de har tagit en risk. Utan deras insats hade det inte fungerat. Nu finns det en teoretisk och praktisk möjlighet att det här går i lås, säger Anders Pousette på Energimyndigheten.

Möjligt att dela upp rapporteringen under fyra år

Under första kvartalet nästa år ska cirka 1 500 stora företag ha rapporterat in uppgifter om energikartläggningen till Energimyndigheten, som ansvarar för föreskrifter och tillsyn av lagen.

Nu har Energimyndigheten gjort det möjligt för företagen att dela upp rapporteringen av den detaljerade energikartläggningen under fyra år. I praktiken innebär detta att energikartläggningen inte behöver vara färdig första kvartalet 2017 som det tidigare var sagt.

– Detta gör vi för att energikartläggningen ska få en god kvalitet och vara till användning för företagen, säger Anders Pousette.

Vi delar upp rapporteringen för att energikartläggningen ska få en god kvalitet och vara till användning för företagen.

Under det första kvartalet 2017 måste företagen dock ändå: redovisa den totala energianvändningen för verksamheten, ha detaljkartlagt en del av verksamheten, samt ha en plan för hur den övriga verksamheten ska kartläggas. Senast vid slutet av 2019 ska hela energikartläggningen vara färdig.

Ambition att öppna rapporteringen i oktober

På Energimyndighetens webbplats går det att läsa mer om energikartläggningen. Där finns det bland annat ett antal branschvisa vägledningar som har tagits fram som stöd för att genomföra energikartläggningarna. Det finns även ett antal råd till de företag som ska genomföra kartläggningen inom det certifierade ledningssystemet, eftersom det är viktigt att systemet uppfyller lagkraven.

I höst kommer Energimyndigheten att publicera mer information om energikartläggningen.

– Under oktober har vi en ambition att öppna rapporteringen av energikartläggningen. Vi kommer att gå ut med mer information om detta inom kort, avslutar Anders Pousette.

FAKTA Om lagen

Lagen om energikartläggning i stora företag, SFS 2014:266, är en del av genomförandet av EU:s energieffektiviseringsdirektiv vars syfte är att säkerställa energieffektiviseringsmålet på 20 procent till år 2020.

Enligt lagen ska stora företag göra kvalitetssäkrade energikartläggningar minst vart fjärde år. Energikartläggningen ska ge svar på hur mycket energi som årligen tillförs och används för att driva verksamheten. Energikartläggningen ska även ge förslag på kostnadseffektiva åtgärder som företagen kan vidta för att minska sina kostnader, minska energianvändningen och därmed öka energieffektiviteten.

Stora företag är företag som:

 • sysselsätter minst 250 personer och
 • har en årsomsättning som överstiger 50 miljoner EUR eller en balansomslutning som överstiger 43 miljoner EUR per år.
FAKTA Vägledningar

Flera vägledningar och råd har tagits fram till de aktörer som berörs av lagen om energikartläggning i stora företag.

Energimyndighet har tagit fram två olika vägledningar till företagen:

 • Så avgör du om företaget omfattas av lagen
 • Inför energikartläggningen

I samverkan med branschorganisationer har de även tagit fram vägledningar för olika branscher, såsom:

 • Energibolag
 • Tillverkande industri
 • Transport
 • Bygg, anläggning och installation
 • Handel
 • Fastigheter

Det finns även två vägledningar kring certifiering av energikartläggare och råd till de företag som ska genomföra kartläggningen inom det certifierade ledningssystemet.

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Energi
Fackområden

Förvaltning VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Om lagen

Lagen om energikartläggning i stora företag, SFS 2014:266, är en del av genomförandet av EU:s energieffektiviseringsdirektiv vars syfte är att säkerställa energieffektiviseringsmålet på 20 procent till år 2020.

Enligt lagen ska stora företag göra kvalitetssäkrade energikartläggningar minst vart fjärde år. Energikartläggningen ska ge svar på hur mycket energi som årligen tillförs och används för att driva verksamheten. Energikartläggningen ska även ge förslag på kostnadseffektiva åtgärder som företagen kan vidta för att minska sina kostnader, minska energianvändningen och därmed öka energieffektiviteten.

Stora företag är företag som:

 • sysselsätter minst 250 personer och
 • har en årsomsättning som överstiger 50 miljoner EUR eller en balansomslutning som överstiger 43 miljoner EUR per år.
FAKTA Vägledningar

Flera vägledningar och råd har tagits fram till de aktörer som berörs av lagen om energikartläggning i stora företag.

Energimyndighet har tagit fram två olika vägledningar till företagen:

 • Så avgör du om företaget omfattas av lagen
 • Inför energikartläggningen

I samverkan med branschorganisationer har de även tagit fram vägledningar för olika branscher, såsom:

 • Energibolag
 • Tillverkande industri
 • Transport
 • Bygg, anläggning och installation
 • Handel
 • Fastigheter

Det finns även två vägledningar kring certifiering av energikartläggare och råd till de företag som ska genomföra kartläggningen inom det certifierade ledningssystemet.