Varan har lagts till i varukorgen
Kommun stäms för bristande tillgänglighet
Arbetsmiljö 14 sep 2016
rullstolsramp_sergei-trofimenko_740x413
En kommun som inte åtgärdat felaktiga rullstolsramper på en skola stäms av DO för bristande tillgänglighet. Foto: Sergei Trofimenko
DO arbetar med en stämningsansökan mot en kommun i Västergötland för diskriminering på grund av bristande tillgänglighet. Det är en skola i kommunen som inte har åtgärdat bristfälliga rullstolsramper trots påpekanden.

Under flera år har föräldrar till en elev i skolan påtalat att rullstolsramperna har brister, men ingenting har gjorts för att åtgärda detta.

Rullstolsrampernas brister

Ramperna har fel lutning, de saknar skyddsräcken och avlastningsytan framför dörren är för liten. Eleven använder rullstol ofta och rampernas brister betyder att eleven utsätts för risker som de andra eleverna slipper.

Utsätts för diskriminering

Diskrimineringsombudsmannen, DO, anser att eleven utsätts för diskriminering i form av bristande tillgänglighet då kommunen inte vidtagit åtgärder för att eleven ska ha en jämförbar situation med de andra eleverna på skolan, säger Anna Rosenmüller Nordlander, processförare på DO.

DO anser att det inte framkommit något som tyder på att kommunen inte skulle ha ekonomiska och praktiska förutsättningar att vidta de åtgärder som efterfrågats.

Det är första gången som DO tar till stämning för bristande tillgänglighet.

– Vi hoppas att åtgärden med stämning kommer att skicka signaler till skolor att man inte får diskriminera någon på grund av bristande tillgänglighet, säger Anna Rosenmüller Nordlander.

Nu är det upp till tingsrätten att avgöra om det är fråga om diskriminering.

Bristande tillgänglighet

1 januari 2015 infördes bristande tillgänglighet som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen.
2 kapitlet 5 § i diskrimineringslagen säger: Den som bedriver verksamhet som avses i skollagen (2010:800) eller annan utbildningsverksamhet (utbildningsanordnare) får inte diskriminera något barn eller någon elev, student eller studerande som deltar i eller söker till verksamheten.

Lagen säger

Med bristande tillgänglighet i diskrimineringslagen menas att en person med funktionsnedsättning missgynnas genom att skäliga åtgärder för tillgänglighet inte vidtagits för att personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning. Skäligheten ska bedömas utifrån krav på tillgänglighet i lag och annan författning och med hänsyn till de ekonomiska och praktiska förutsättningarna, varaktigheten och omfattningen av förhållandet eller kontakten mellan verksamhetsutövaren och den enskilde samt andra omständigheter av betydelse.

 

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Arbetsmiljö Bestämmelser Juridik Tillgänglighet
Fackområden

Förvaltning
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial