Varan har lagts till i varukorgen

Klipp häcken och rädda liv

Utemiljö 26 sep 2016
Klipp häcken!
Klipp häcken! är en bok riktad åt fastihetsägare. Illustration: Bokomslag Klipp häcken! /SKL
SKL:s nya skrift Klipp häcken! är en skrift riktad åt fastighetsägare. Med skriften hoppas man minska antalet trafikolyckor på grund av skymd sikt.

Klipp häcken! från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, är avsedd som hjälp i kommunens kontakter med fastighetsägare om hur de bör sköta sina tomter för att hindra att skymd sikt leder till olyckor på bostadsgator. 

I broschyren får man ta del av bland annat följande tips:

  • Vid utfart bör du se till att dina växter inte är högre än 80 centimeter från gatan inom markerad sikttriangel.
  • Stora buskar och träd bör placeras minst 2 meter innanför tomtgräns.
  • Häck- och mindre buskplantor bör placeras minst 60 cm innanför tomtgräns.

Broschyren är kostnadsfri och kan laddas ner på länken intill eller på SKL:s hemsida.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Utemiljö
Fackområden

Anläggning Förvaltning
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial