Varan har lagts till i varukorgen
Investeringsstödet kommer i höst
Bostäder 30 sep 2016
peter-eriksson lovar att investeringsstödet kommer att utbetalas
Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson lovar att investeringsstödet för små billiga hyreslägenheter kommer att betalas ut. Foto: Miljöpartiet de gröna
Det blir ett investeringsstöd för små billiga hyreslägenheter. Det meddelade bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson (MP) vid en pressträff igår. Totalt handlar det om 11,3 miljarder under en fyraårsperiod.

Krångel med regelverket i EU har gjort att utbetalningarna av stödet dröjt. Det förklarade Peter Eriksson på Business Arena i förra veckan. Nu har dock regeringen fattat beslut om att ge ett långsiktigt stöd för byggande av små billiga hyresrätter och studentbostäder.

Årligt investeringsstöd

Vid en pressträff igår meddelade Peter Eriksson att totalt 11,3 miljarder kronor ska betalas ut under perioden 2016-2019.  

– Tack vare investeringsstödet kan det byggas fler små, klimatsmarta hyresrätter med rimliga hyror i Sverige. Bristen på bostäder, inte minst hyresrätter, hämmar Sveriges utveckling när människor inte kan flytta dit de vill för att jobba eller studera. Investeringsstöden är en del av den långa listan med åtgärder som regeringen lägger för att få en helhetslösning på bostadsbristen, sa Peter Eriksson, på pressträffen.

Finansieras av sänkt Rot-avdrag

På Business Arena berättade Peter Eriksson att stödet ska finansieras med sänkt Rot-avdrag från och med 2016. Enligt regeringen ska subventionerna öka bostadsbyggandet med cirka 15 000 nya smålägenheter årligen.

Villkor för investeringsstöden

Stödet är speciellt riktat till små bostäder i kommuner med bostadsbrist. Det kan sökas av såväl allmännyttan som privata aktörer så länge upplåtelseformen är hyresrätt.

Man kan få stöd för upp till 6 600 kronor per kvadratmeter för lägenheter upp till 35 kvadratmeter i Storstockholmsregionen. Motsvarande summa i kommuner som gränsar till Storstockholm, i övriga kommuner med hög och varaktig befolkningsökning samt i övriga stora kommuner är motsvarande summa 5 300 kr per kvadratmeter. I övriga landet är summan 3 800 kronor per kvadratmeter.

De bostäder och byggnader som uppförs med investeringsstöd ska vara mer energieffektiva än vad som gäller för övrig nyproduktion enligt Boverkets byggregler.

Hyran per kvadratmeter boarea per år är max 1450 kronor (beräkningen är baserad på en bostadsarea på 77 kvadratmeter) i Storstockholmsregionen. 1350 kronor i kommuner som gränsar till Storstockholm, i övriga kommuner med hög och varaktig befolkningsökning samt i övriga stora kommuner. I övriga landet 1 300 kronor.
Det motsvarar en hyra av cirka 4 412 kronor per månad för 30 kvadratmeter. Det är lite högre i Stockholm, Göteborg och Malmö. Hyran ska ligga fast i 15 år.


Stödet är också villkorat med att bostäderna ska förmedlas genom överenskommelse med den kommunala bostadsförmedlingen eller på annat sätt se till att de bostäder som uppförs med stödet förmedlas enligt öppna och transparenta principer. Hyresvärden får bara ställa rimliga krav på den bostadssökandes ekonomi och inte tillämpa andra inkomstkrav än de som framgår i Boverkets föreskrifter.

Den ena förordningen gäller ett långsiktigt och framåtsiktande stöd för bostäder som byggs från och med 1 januari 2017. Den andra förordningen gäller ett tillfälligt stöd de bostäder som påbörjats tidigast 25 mars 2015 och senast 28 februari 2017.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bostäder Energi
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial