Varan har lagts till i varukorgen
Så handskas du med isocyanater
Arbetsmiljö 12 sep 2016
svets isocyanater 2
Att isocyanater är en risk vid vissa svetsningsarbeten är känt sedan länge men numera vet man att även hudkontakt med ämnet kan ge problem. Foto: Mostphotos.com
Rinnande ögon, eksem och andfåddhet är några av problemen som isocyanater kan ge. I byggindustrin finns stor risk att utsättas. Nu ska skyddet bli bättre.

Svetsare, målare och byggnadsarbetare hör till dem som riskerar att komma i kontakt med så kallade isocyanater. Det kan ge problem.

Om inte ämnet hanteras rätt finns risk för allt från astma till hudeksem. Även besvär som snuva, hosta, huvudvärk samt irriterade ögon och luftvägar förekommer.

Kunskap ska bättras

Nu ska kunskapen om hur man skyddar sig bli bättre, hoppas organisationen Prevent. I ett nytt faktamaterial som går att ladda ned gratis finns rekommendationer för hur man förebygger farorna.

Man har fasat ut många av de produkter som medför de här riskerna men det förekommer fortfarande

Sist organisationen gjorde en liknande skrift var i slutet på 90-talet, berättar Amanda Wolgast, projektledare på Prevent.

– Faktamaterialet som kom då har blivit inaktuellt på grund av lagändringar och ändringar i kemikalieföreskrifter. Dessutom har det tillkommit en hel del ny kunskap sedan dess, säger Amanda Wolgast.

Amanda Wolgast Amanda Wolgast. Foto: Prevent

Risker vid hudkontakt

Till exempel är det först på senare år som det visat sig att hudkontakt kan ge samma problem som inandning. För att skydda sig finns ett flertal åtgärder.

Exempelvis kan det handla om att kapsla in arbetet, ha rätt sorts ventilation och se till så att verktyg, ytor och kläder är skyddade. Det har även betydelse vad man väljer för produkter.

Bland annat kan det finnas risk för exponering vid arbete med fogskum, tätning av betongsprickor och injektering vid bergförstärkning.

– Man har fasat ut många av de produkter som medför de här riskerna men det förekommer fortfarande.

Upphettning utlöser faran

Härdade produkter som plastdetaljer, lim, färg och lack av polyuretan (PUR) är ofarliga. Däremot kan de ge ifrån sig isocyanater om de hettas upp. Vid bland annat svetsning intill rörisolering finns risk för att det bildas gas och rök som innehåller det giftiga ämnet.

Det nya faktamaterialet är framtaget i samarbete med forskare och experter. I innehållet finns bland information om vilka situationer som kräver personlig skyddsutrustning och vilken typ av skydd man bör använda.

Fördjupningsmaterial

FAKTA Här finns risk för kontakt

Risk att utsättas för isocyanater finns bland annat i arbete med:

 • Fogskum.
 • Fogfria golv.
 • Fogmassa, golv (dilfog, dilatationsfog).
 • Injektering vid bergförstärkning.
 • Tätning av betongsprickor.
 • Kapning och svetsning intill rörisolering eftersom värmen kan göra att så kallade PUR-material bildar rök och gaser.
Källa: Prevent
FAKTA Förebygg risker

 • Använd produkter som inte innehåller isocyanater när det är möjligt.
 • Hindra isocyanater från att spridas och hamna på andra ytor.
 • Använd personlig skyddsutrustning som skyddshandskar och eventuellt ärmskydd och förkläde.
Källa: Prevent
OM Isocyanater

 • Isocyanater används som råvara vid framställning av polyuteran (PUR).
 • Användningen av isocyanater ökar i Sverige eftersom det framställs allt fler PUR-produkter.
 • Isocyanater förekommer både som vätskor och pulver.
Källa: Kemikalieinspektionen
Bevaka ämnen i artikeln

Arbetsmiljö Säkerhet- och larmsystem
Fackområden

Anläggning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial

FAKTA Här finns risk för kontakt

Risk att utsättas för isocyanater finns bland annat i arbete med:

 • Fogskum.
 • Fogfria golv.
 • Fogmassa, golv (dilfog, dilatationsfog).
 • Injektering vid bergförstärkning.
 • Tätning av betongsprickor.
 • Kapning och svetsning intill rörisolering eftersom värmen kan göra att så kallade PUR-material bildar rök och gaser.
Källa: Prevent
FAKTA Förebygg risker

 • Använd produkter som inte innehåller isocyanater när det är möjligt.
 • Hindra isocyanater från att spridas och hamna på andra ytor.
 • Använd personlig skyddsutrustning som skyddshandskar och eventuellt ärmskydd och förkläde.
Källa: Prevent
OM Isocyanater

 • Isocyanater används som råvara vid framställning av polyuteran (PUR).
 • Användningen av isocyanater ökar i Sverige eftersom det framställs allt fler PUR-produkter.
 • Isocyanater förekommer både som vätskor och pulver.
Källa: Kemikalieinspektionen