Varan har lagts till i varukorgen

Förslag på erosionsskydd i vattendrag

erosionskydd tyskland
SGI tagit fram en skrift som ska inspirera till att använda naturanpassade erosionsskydd. Foto: Per Danielsson/SGI.
SGI har tagit fram en skrift som ska fungera som ett stöd i samband med planläggningen av erosionsskydd i olika typer av vattendrag.
En stor del av befolkningen i Sverige bor längs vattendrag och en stor del av infrastrukturen finns även den längs vattendrag. I takt med att vårt klimat blir allt varmare blir också strandnära bebyggelse allt mer sårbar med avseende på erosion, ras, skred och översvämningar.
Med detta som bakgrund har Statens Geotekniska Institut, SGI, tagit fram en rapport som ska fungera som inspirationskälla när kommuner, organisationer, eller privata aktörer planerar
Fortsätt att läsa - prova 14 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 14 dagar utan kostnad. Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Vatten och avlopp Bostäder Samhällsplanering
Fackområden

Anläggning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter