Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Fattiga områden riskerar högst hyresökning
Renoveringar 5 sep 2016
karta-gbg
Forskningen visar att de områden i Göteborg med lägst medelinkomst (mörka områden) också är de områden som beräknas få störst hyreshöjningar under kommande år (rödmarkerade byggnader). Karta: Mikael Mangold
Ekonomiskt utsatta områden med stort renoveringsbehov löper risk att få störst procentuell hyresökning i förhållande till de boendes medelinkomst. Det visar en unik databas-baserad kartläggningsmetod från Chalmers i Göteborg.

Med information från en stor mängd data ger forskaren Mikael Mangolds doktorsavhandling en tydlig och detaljerad kartbild över vilka områden och vilka byggnader som kommer att behöva renoveras inom de närmaste tio åren.

Samkör offentlig data

En samkörning med statistik över inkomstläget i ett utvalt område ger dessutom den kompletterande bild som var hans mål.

mikael-mangold-portratt Mikael Mangold. Foto: Privat

– Det jag gjort är att sätta ihop all offentligt tillgänglig data om fastighetsbeståndet i Göteborg och kompletterat det med demografiska uppgifter. Det gjorde jag för att visa på utmaningarna med att renovera miljonprogrammet, förklarar Mikael Mangold och fortsätter:

– Jag har tittat på de fastigheter i Göteborg som inte har renoverats på femtio år och det är framförallt miljonprogramsområdena. Det kommer ju inte som en överraskning, men det som blir tydligt i min studie är att de delar av beståndet som är minst renoverade, är de som drar mest energi per kvadratmeter och som bebos av de mest ekonomiskt utsatta.

Utgick från pilotprojekt

Data om vilka renoveringar som redan genomförts var svårt, men genom att titta på Skatteverkets uppgifter om värde-år för flerbostadshus har han räknat ut summan av de investeringarna.

För att räkna ut den förväntade hyresökningen har Mikael Mangold utgått från ett antal pilotprojekt som genomförts inom till exempel forskningssamarbetet Milparena; som Backa Röd och Gårdsten i Göteborg. Bland dessa har han tagit ett snitt.

Ihop med byggnadsspecifik data och siffror både på medelinkomst och medelhyror för Göteborg, visar studien hur dessa ökningar kan slå procentuellt sett i förhållande till de boendes medelinkomst.

Det som blir tydligt i min studie är att de delar av beståndet som är minst renoverade, är de som drar mest energi och som bebos av de mest ekonomiskt utsatta.

Det är stora renoveringar Mikael Mangold har räknat på och han är medveten om att den faktiska hyresutvecklingen beror på många saker.

–  Det kan bero på hur lång återbetalningstiden är, om man kunnat förtäta i samband med renovering och därmed finansierat en del av totalkostnaden, förstås vilken standardhöjning man väljer att göra och om ett större social grepp tas om områden som helhet.

Nationellt underlag

Mikael Mangold doktorerade fredagen den 2 september vid institutionen för Bygg och Miljö på Chalmers Tekniska Högskola med avhandlingen ”Utmaningen att renovera Göteborgs flerbostadshusbestånd - En analys av omfattande byggnadsspecifik information, innefattande energianvändning, byggnadsägande och hyresökningar”. Läs avhandlingen via länken här i anslutning till artikeln.

Hans fortsatta ambition är att med samma metod kartlägga renoveringsbehovet i hela det svenska bostadsbeståndet. Det arbetet är redan igång och med hjälp av forskare vid LTU i Luleå kan han processa en ännu större mängd data.

Vill få med människan i det mätbara

Detta blir i sin tur underlag för Boverkets och Energimyndighetens arbete med en nationell strategi för energieffektiviserande renovering och har därför ett tydligt energifokus.

– Mitt bidrag är att utveckla en metod för att kartlägga Sveriges byggnadsbestånd ur en renoveringsvinkel. Dessutom vill jag föra in människan i det mätbara materialet, som boendeekonomi och segregation. Att få med den sociala dimensionen är en utmaning.

Fördjupningsmaterial

SUMMERING Fyra frågor till Mikael Mangold

Vilken nytta kommer din forskning att ha i renoverings- och energieffektiviseringsarbetet?

– Det kommer att vara underlag i utformandet av renoveringsstrategin.

Kan man med studien se var det är mest akut att renovera?

– Kanske det. Vi har ett samarbete med Hyresgästföreningen som vi hoppas ska kunna mynna ut i den typen av slutsatser.

Kan kartläggningen ge en överblick över var det är extra känsligt att renovera till "onödig" hyresökning (standardhöjande åtgärder mm)

– Ja, det skulle det också kunna vara. Det kommer ju förslag på statligt stöd till renoveringsprojekt som genomförs utan hyresökningar. Vi skulle kunna titta på möjliga utslag och räckvidd av stödpaket. Databasen inkluderar ju även byggnadsägare och upplåtelseform. Sedan är det viktigt att komma ihåg att standardhöjande åtgärder kan vara bra och behövas av olika anledningar vid vissa renoveringar.

Vem kommer ha tillgång till informationen?

– Målet är att göra data öppet tillgänglig och våra metoder ska vara open source. Vi hoppas få detta klart det närmaste året.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Renoveringar Energi Forskning Bostäder Hållbarhet
Fackområden

Förvaltning Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial

SUMMERING Fyra frågor till Mikael Mangold

Vilken nytta kommer din forskning att ha i renoverings- och energieffektiviseringsarbetet?

– Det kommer att vara underlag i utformandet av renoveringsstrategin.

Kan man med studien se var det är mest akut att renovera?

– Kanske det. Vi har ett samarbete med Hyresgästföreningen som vi hoppas ska kunna mynna ut i den typen av slutsatser.

Kan kartläggningen ge en överblick över var det är extra känsligt att renovera till "onödig" hyresökning (standardhöjande åtgärder mm)

– Ja, det skulle det också kunna vara. Det kommer ju förslag på statligt stöd till renoveringsprojekt som genomförs utan hyresökningar. Vi skulle kunna titta på möjliga utslag och räckvidd av stödpaket. Databasen inkluderar ju även byggnadsägare och upplåtelseform. Sedan är det viktigt att komma ihåg att standardhöjande åtgärder kan vara bra och behövas av olika anledningar vid vissa renoveringar.

Vem kommer ha tillgång till informationen?

– Målet är att göra data öppet tillgänglig och våra metoder ska vara open source. Vi hoppas få detta klart det närmaste året.

Fördjupningsmaterial