Varan har lagts till i varukorgen
Farliga kemikalier ska fasas ut
20 sep 2016
Regeringen stärker arbetet för en giftfri vardag. I budgetpropositionen för 2017 föreslår regeringen kemikaliesatsningar om totalt 375 miljoner kronor fram till 2020.

– En giftfri miljö är en av de viktigaste och mest utmanande uppgifterna inom miljöpolitiken. De satsningar som regeringen nu gör bidrar ytterligare till att minska riskerna med kemikalier i vår vardag, säger miljöminister Karolina Skog i ett pressmeddelande.

karolinaskog_webb Karolina Skog, miljöminister. Foto: Regeringen

En särskild satsning kommer göras för att få en heltäckande bild av föroreningar av svårnedbrytbara högfluorerade miljögifter, så kallade PFAS, som hittats i flera dricksvattentäkter i landet.

Man planerar även att avsätta medel för ett centrum för stöd till företag som vill byta ut farliga ämnen i kemiska produkter och varor. Länsstyrelsernas tillsyn över förorenade områden får ökade resurser och Kemikalieinspektionen får också nya medel för att snabbare kunna handlägga ärenden om bekämpningsmedel.

Budgetpropositionen för 2017 bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Fackområden

Anläggning
Fler nyheter

Fördjupningsmaterial