Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Erfarenheter av fettavskiljning och värmeåtervinning i storkök
Ventilation 27 sep 2016
Roterande separationsplåt
TurboSwing är en ganska ny produkt som avskiljer fett ur frånluften genom att låta luften gå igenom en snabbt roterande separationsplåt. Foto: Jeven AB
Ett bra underhåll är viktigt för att nå en lyckad luftrengöring i storkök. Det visar en ny förstudie där olika lösningar för fettavskiljning och värmeåtervinning i ventilationssystem har analyserats.
En vanlig energisparåtgärd i lokaler är värmeåtervinning i ventilationssystemet. I storkök är det dock vanligt att värmeväxlaren sätts igen på grund av fett från matlagningen och det behövs därför någon form av fettrengöring i frånluften innan värmeåtervinningen.

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

FAKTA Några av teknikerna

Det finns många olika fettrengöringssystem, nedan förklaras några av dem kort.

Roterande separationsplåtar är en ny lösning som kommersialiserades för bara några år sedan. Luften filtreras då den passerar genom en snabbt roterande separationsplåt. Fettet kolliderar med separationsplåten och slungas ut till avskiljningskammarens ytterkant, där den rinner ner i ett uppsamlingskärl och töms ut via en ventil.

Bakterier är en relativt ny lösning för luftrengöring som började testas år 2003. Bakterierna bryter ned fettet som samlats i imkanalen på mellan 5-10 timmar. Restprodukten blir koldioxid, vatten och vattenlösliga kolkedjor som rinner ner och samlas i avtappningsställen.

Ozon kan bryta ned både fettkedjor som finns i frånluften och fett som lagrats på imkanalens väggar. Det kan också ta bort det mesta av matoslukten. Då ozon reagerar med fettet omvandlas det till vatten, koldioxid och ett pulverliknande stoft.

UV-ljustekniken har använts sedan början av 2000-talet. UV-ljus lampor i kökskåpan belyser fettet som omvandlas till koldioxid, vatten och polymeriserat fett i pulverform.

Källa: Rapporten
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Ventilation Energi Lokaler Projektering Teknik
Fackområden

Förvaltning VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Några av teknikerna

Det finns många olika fettrengöringssystem, nedan förklaras några av dem kort.

Roterande separationsplåtar är en ny lösning som kommersialiserades för bara några år sedan. Luften filtreras då den passerar genom en snabbt roterande separationsplåt. Fettet kolliderar med separationsplåten och slungas ut till avskiljningskammarens ytterkant, där den rinner ner i ett uppsamlingskärl och töms ut via en ventil.

Bakterier är en relativt ny lösning för luftrengöring som började testas år 2003. Bakterierna bryter ned fettet som samlats i imkanalen på mellan 5-10 timmar. Restprodukten blir koldioxid, vatten och vattenlösliga kolkedjor som rinner ner och samlas i avtappningsställen.

Ozon kan bryta ned både fettkedjor som finns i frånluften och fett som lagrats på imkanalens väggar. Det kan också ta bort det mesta av matoslukten. Då ozon reagerar med fettet omvandlas det till vatten, koldioxid och ett pulverliknande stoft.

UV-ljustekniken har använts sedan början av 2000-talet. UV-ljus lampor i kökskåpan belyser fettet som omvandlas till koldioxid, vatten och polymeriserat fett i pulverform.

Källa: Rapporten
Fördjupningsmaterial