Varan har lagts till i varukorgen
Energieffektiviserande renovering får eget informationscentrum
Renoveringar 19 sep 2016
inrattandet-av-informationscentrum
Kunskap om framtidsmaterialet VIP, vakuumisoleringspaneler, ligger helt i linje med det som regeringen vill att ett informationsscentrum för energieffektiviserande renovering skulle innehålla. Foto: Pär Johansson/CTH
Boverket föreslås i budgetpropositionen 2017 få i uppdrag att inrätta ett informations- och kunskapsspridande centrum med fokus på energieffektiviserade renovering. – Ett mycket positivt besked, menar Andres Muld, ordförande i Nationellt Renoveringscentrum.

10 miljoner kronor om året ska gå till ”inrättandet av ett informationscentrum för hållbart byggande med fokus på energieffektiviserande renovering med användning av hållbara materialval”.

Behov av att sprida kunskap

Beskedet om det ökade anslaget till Boverket kommer redan idag, dagen före presentationen av 2017-års budgetproposition.

I ett pressmeddelande kring förslaget lyfter bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson fram behovet av att sprida kunskap och utveckla smart och effektiv teknik inom lågenergiområdet.

Bidrag till existerande organisationer

Boverket föreslås få i uppdrag att lämna driftbidrag till en eller flera redan existerande organisationer på området som kan säkerställa att befintlig kunskap och informationskanaler tas till vara på när det gäller energieffektiviserande renovering av befintligt bostadsbestånd.

andres-muld Andres Muld Foto: NRC

– Detta är ett mycket positivt besked. Vi har haft en dialog med både Boverket och Energimyndigheten under en längre tid och detta visar att regeringen gått på deras förslag, säger Andres Muld, ordförande i Nationellt Renoveringscentrum, NRC.

NRC befintlig kunskapskanal

NRC har sedan starten för tre år sedan aktivt arbetat för att sprida information om renovering genom ett nära samarbete mellan näringsliv och akademi.

– Därför är det glädjande att regeringen uttryckligen bestämt sig för att marknaden ska ta hand om ett blivande informationscentrum och inte själva börja om från början. Det visar att de förstår vikten av att ta vara på redan uppbyggda kanaler och befintlig kompetens inom renovering.

Fördjupningsmaterial

FAKTA NRC+Svensk Byggtjänst=Renoveringsinfo

I januari 2016 lanserades den här tjänsten som heter Renoveringsinfo, och som är ett samarbete mellan Nationellt Renoveringscentrum och Svensk Byggtjänst med syfte att sprida information och kunskap om renovering.

Bevaka ämnen i artikeln

Renoveringar Energi Samhällsplanering Värme Ventilation Elproduktion Forskning
Fackområden

Förvaltning Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial

FAKTA NRC+Svensk Byggtjänst=Renoveringsinfo

I januari 2016 lanserades den här tjänsten som heter Renoveringsinfo, och som är ett samarbete mellan Nationellt Renoveringscentrum och Svensk Byggtjänst med syfte att sprida information och kunskap om renovering.