Varan har lagts till i varukorgen
Den orörliga bostadsmarknaden
Bostäder 29 sep 2016
Orörlig bostadsmarknad, regelvek och beskattning ett hinder.
Rörligheten på den svenska bostadsmarknaden är låg. Bostadspolitikens regelverk och beskattning pekas ut som orsaker i rapporten "Den orörliga bostadsmarknaden". Foto: Tobias Sterner
I en rapport ”Den orörliga bostadsmarknaden och vägen till förändring” tittar man på rörligheten på bostadsmarknaden. Rapporten har utgångspunkt i både hushållens bostadsbehov och det samhällsekonomiska perspektivet.
Den svenska bostadsmarknaden, i synnerhet vad gäller hyresrätter, är en av de mer reglerade marknaderna i Sverige. Bostadspolitiken har syftat till att det ska finnas god tillgång till bra bostäder och att alla ska ha möjlighet att bo relativt bra. Social integration har eftersträvats liksom att de ska vara relativt lätt att byta bostad. I dagens läge råder bred samsyn om att den svenska bostadspolitiken inte lyckats möta dessa ambitioner.

Fortsätt att läsa - prova 30 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 30 dagar utan kostnad (värde 515 kr). Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Bostäder Samhällsplanering
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter