Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Den orörliga bostadsmarknaden
Bostäder 29 sep 2016
Orörlig bostadsmarknad, regelvek och beskattning ett hinder.
Rörligheten på den svenska bostadsmarknaden är låg. Bostadspolitikens regelverk och beskattning pekas ut som orsaker i rapporten "Den orörliga bostadsmarknaden". Foto: Tobias Sterner
I en rapport ”Den orörliga bostadsmarknaden och vägen till förändring” tittar man på rörligheten på bostadsmarknaden. Rapporten har utgångspunkt i både hushållens bostadsbehov och det samhällsekonomiska perspektivet.
Den svenska bostadsmarknaden, i synnerhet vad gäller hyresrätter, är en av de mer reglerade marknaderna i Sverige. Bostadspolitiken har syftat till att det ska finnas god tillgång till bra bostäder och att alla ska ha möjlighet att bo relativt bra. Social integration har eftersträvats liksom att de ska vara relativt lätt att byta bostad. I dagens läge råder bred samsyn om att den svenska bostadspolitiken inte lyckats möta dessa ambitioner.

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bostäder Samhällsplanering
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial