Varan har lagts till i varukorgen

De har lösningen till en bättre byggbransch

Produktion 28 sep 2016
Faranas Maneekum och Niklas Karlsson
Faranas Maneekum och Niklas Karlsson är båda eniga om att den bästa kompetensen får man genom att lyssna på andra. Foto: Tobias Sterner.
De har lösningen till en mer produktiv och innovativ bransch i samverkan. Vi har träffat Faranas Maneekum och Niklas Karlsson, tidigare deltagare i Svensk Byggtjänst nätverk ”Unga Talanger”.

Det var två år sedan jag träffade Faranas Maneekum och Niklas Karlsson för första gången. De var då med i Svensk Byggtjänsts nätverk "Unga Talanger" – ett program med syfte att ge unga talanger under 30 år tillgång till ett nätverk, tidigt i karriären. Mycket har hänt sedan dess och båda har idag nya anställningar i samhällsbyggarbranschen och en annan syn på hur det är att jobba i branschen jämfört med när vi träffades första gången.

Idag jobbar Niklas Karlsson som platschef på Arcona AB. Faranas Maneekum har gått från att vara anställd till att bli delägare i konsultfirman Alfred Consulting AB som sysslar med byggprojektledning, hyresgästanpassning och fastighetsutveckling.

Utmaningar som ung i branschen

För två år sedan sa båda att byggbranschen var en kul och utmanande bransch att jobba i. Faranas Maanekum berättar att hon tycker det är superhäftigt att få vara med och bidra med samhällsbyggnad men att det är tufft på vissa fronter, tuffare än vad hon trodde.

– Jag fick till svar senast idag "så här har vi alltid gjort" i en dialog med en entreprenör när jag föreslog en åtgärd som jag trodde skulle kunna effektivisera arbetet. Dessa kommentarer möts jag av alltför ofta tyvärr men de kanske försvinner i takt med generationsväxlingen. Det känns som att de yngre har nya sätt att se och göra saker på och vill att det ska bli bättre medan många av de äldre inte är benägna att ändra på sig och ta till sig nya lösningar.

Det känns som att de yngre har nya sätt att se och göra saker på

Niklas Karlsson trodde att branschen skulle vara mer nytänkande än vad den visade sig vara.

– Jag tror att anledningen till att man tänker "så har vi alltid gjort" beror på att branschen generellt gått på några bakslag när man skapat nya lösningar. Som entreprenör blir det ibland därför enklare att gå på beprövade metoder, något som tyvärr gör att man tappar nytänket.

Så skapar vi innovation

Men hur ska vi bli mer nytänkande? Faranas Maneekum anser att vi behöver öka kompetensen inom framför allt de mjuka värdena som ledarskap.

– Vi jobbar fortfarande mer mot varandra än med varandra och för att bryta det mönstret tror jag att mer utbildning i ledarskap och coaching kan vara en del av lösningen. Idag är det oftast gruppchefer och mer seniora kollegor som får gå ledarskapsutbildningar.

Om hon fick bestämma skulle alla gruppchefer oavsett erfarenhet och ålder genomgå en ledarskapsutbildning.

– För att kunna hålla tidplanen, budgeten och samtidigt leverera en bra produkt krävs det att du som platschef eller projektledare har ledaregenskaper för att kommunicera och leda grupperna mot samma mål. Jag tror även att vi behöver titta på hur andra branscher gör. Hur kan vi få in mer kreativitet i det dagliga arbetet och i de projekt vi jobbar med? Exempelvis att nätverka med folk från andra branscher tror jag är viktigt.

Som platschef är det viktigt att vara ödmjuk i att man inte kan allt

Niklas Karlsson menar att det handlar mycket om tid och en del om ekonomi.

– Om det redan i förfrågningsunderlaget fanns en tanke på hur man ska kunna effektivisera och kapa kostnader så skulle vi få en snabbare byggprocess. Sedan är det oerhört viktigt att vara villig att lyssna och ta till sig information – det är ju en kompetensutveckling som är gratis. Som platschef är det viktigt att vara ödmjuk i att man inte kan allt men att man kan se vilken information som är värdefull att ta med sig i nästa projekt.

Vad vill ni själva bli bättre på?

– Jag skulle vilja lära mig mer om företagsbyggande och så skulle jag vilja jobba tillsammans med kunder i utvecklingsprojekt i tidigare skeden, säger Faranas Maneekum.

– Jag vill vara med och öka värdeskapandeprocenten i byggbranschen och förenkla processerna. Att hitta ett effektivare sätt att bygga på och att förbättra "Just in time-leveranser". Att ta ett krafttag och öka den värdeskapande tiden, säger Niklas Karlsson.

FAKTA Unga Talanger

Unga Talanger är ett nätverksprogram där man vill hjälpa unga talanger till en bra start i yrkeslivet. Träffarna, som är vid fem olika tillfällen, har olika teman med speciellt inbjudna intressanta och aktuella gästföreläsare, hålls i Stockholm med omnejd och sker efter arbetstid. Tanken är att nätverket ska fortlöpa i andra nätverk och projekt inom arbetslivet.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Produktion Projektering Samhällsplanering Utbildning Renoveringar
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Unga Talanger

Unga Talanger är ett nätverksprogram där man vill hjälpa unga talanger till en bra start i yrkeslivet. Träffarna, som är vid fem olika tillfällen, har olika teman med speciellt inbjudna intressanta och aktuella gästföreläsare, hålls i Stockholm med omnejd och sker efter arbetstid. Tanken är att nätverket ska fortlöpa i andra nätverk och projekt inom arbetslivet.

Fördjupningsmaterial