Varan har lagts till i varukorgen
Bostäder och giftfri vardag i höstbudgeten
55 miljoner ska ge fler bostäder
Bostäder 20 sep 2016
Miljoner till ökat bostadsbyggande
Höstbudgeten innehåller en satsning på 55 miljoner som ska ge fler bostäder, hoppas regeringen. Foto: Roland Magnusson.
Med en satsning på 55 miljoner i höstbudgeten vill regeringen få fart på bostadsbyggandet. Bland annat ska nu Boverkets byggregler förenklas. Krav för certifiering och hissar hör till sådant som ska ses över.

Det var i måndags som bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson (MP) berättade hur bostadsbristen avspeglar sig i budgetpropositionen för 2017.
Med en satsning på 55 miljoner ska det bli fart på byggandet, menar ministern.

Enligt pressmeddelandet som skickades ut kommer pengarna att användas till att
göra det enklare, billigare och snabbare att producera nya bostäder. Förslaget
består av tre satsningar.

Byggregler ses över

En av satsningarna utgörs av tio miljoner kronor per år mellan 2017 och 2019
som ska användas för att se över Boverkets bygg- och konstruktionsregler.
Tanken är att identifiera sådant som gör det svårare, långsammare eller dyrare
än nödvändigt att bygga.

Agnetha Boström är pressekreterare hos bostadsministern. Enligt henne kan kommande förändringar exempelvis beröra regler kring certifiering, hissar och enkelt avhjälpta hinder.

– I översynen ligger också att utreda vilka förenklingar som är möjliga att genomföra utan att hälsa och säkerhet äventyras och att undersöka om det finns behov av att reglera byggnader ur ett livscykelperspektiv och med hänsyn till miljö- och klimataspekter, säger Agnetha Boström.

Enligt henne ska ett första förslag på förändringar av regelverket förhoppningsvis kunna presenteras i slutet på 2017.

Resultatet kan bli att krav tas bort eller förändras. Det kan också handla om att Boverket tar fram nya vägledningar för att öka kunskapen om gällande regler.

Snabbare handläggning

En av de två andra satsningarna går ut på att försöka skapa snabbare
handläggning hos länsstyrelserna. Med utökade resurser till länsstyrelserna ska
överklagade ärenden klaras av fortare.

Dessutom skärps målen för länsstyrelsernas handläggningstider för överklagade
bygglov och förhandsbesked.

Ökade kunskaper

Utöver nämnda insatser ska Boverket tilldelas pengar för att öka kunskaperna
kring plan- och bygglagstiftning bland kommuner och länsstyrelser.

Samtidigt utlovas en "välbehövlig satsning" på vägledning kring hur regelverket
bör tillämpas. Sammantaget ska plan- och byggprocessen därigenom bli smidigare, är förhoppningen.

I budgetpropositionen föreslås också  att Boverket ska få i uppdrag att inrätta ett informations- och kunskapsspridande centrum med fokus på energieffektiviserande renovering. Mer om förslaget går att läsa på Renoveringsinfo, se länk i högerspalt.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bostäder
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial