Varan har lagts till i varukorgen
Vägledning om nytt fastighetsbegrepp efterfrågas
Juridik 4 okt 2016
skatteverket förväntas komma med vägledning om nytt fastighetsbegrepp i momshänsseende
Nytt begrepp för fastighet ska införas 1 januari 2017. Nu efterfrågar branschen vägledning från Skatteverket hur man tillämpar den nya definitionen i momshänseende. Foto: Tobias Sterner
Det nya EU-harmoniserade fastighetsbegreppet införs den 1 januari 2017 och blir då styrande för momsbeskattningen istället för dagens koppling till jordabalken. De nya bestämmelserna har sin grund i en EU-förordning (nr 1042/2013).

Momsreglerna som är kopplade till fastighetsbegreppet är komplicerade och svåra för näringsliv, skatteverk och domstolar att tillämpa och därför behövs en vägledning. Nu efterfrågar branschen tydliga riktlinjer från Skatteverket.

– Våra medlemmar hör nu av sig och påtalar det omöjliga i att bedöma hur det nya fastighetsbegreppet kommer att påverka de materiella momsreglerna och vilka ändringar det för med sig för bland annat fakturering, avskrivningsunderlag, redovisning och IT-system, säger Ulla Werkell, skattejurist på Fastighetsägarna Sverige i ett pressmeddelande.

Ny definition av begreppet fastighet

De föreslagna ändringarna innebär i korthet att nuvarande definition av fastighetsbegreppet i mervärdesskattelagen ersätts med en hänvisning till definitionen av fast egendom i tillämpningsförordningen. Den nya fastighetsdefinitionen kommer att omfatta industritillbehör vilka idag utgör lös egendom i momshänseende.

När förslaget om ny definition av begreppet fastighet i mervärdesskattelagen införs föreslås att också begreppet verksamhetstillhörighet/byggnadstillbehör i lagen slopas och ersätts med uttrycket "maskiner och utrustning som har installerats varaktigt".

Som en följd av förslaget föreslås även ändringar i reglerna om undantag och skatteplikt på fastighetsområdet och om omvänd skattskyldighet inom byggsektorn.

En slutlig justering av reglerna om tillhandahållanden som ingår i upplåtelse av nyttjanderätt till fastighet föreslås också. Det innebär att bestämmelsen om hyresvärds tillhandahållande av gas, vatten, el, värme och nätutrustning för mottagning av radio- och tv-sändningar som ett led i fastighetsupplåtelse tas bort.

Gemensam skrivelse till Skatteverket

Fastighetsägarna, Svenskt Näringsliv, Sveriges Byggindustrier samt Sveriges Kommuner och Landsting har gemensamt skickat en skrivelse till Skatteverket. (Se länk till skrivelsen under fördjupningsmaterial).
Då det bara är tre månader kvar till de nya reglerna är tänkta att börja gälla vill man att Skatteverket ska komma med tydliga riktlinjer hur det nya fastighetsbegreppet kommer att påverka momsreglerna.

 

FAKTA EU-förordningens förslag till fastighetsdefinition

  • Varje bestämd del av jorden, på eller under dess yta, som det är möjligt att äga eller besitta.
  • Varje byggnad eller konstruktion som har fästs vid eller i marken, ovan eller under havsnivån, och som varken kan monteras ned eller flyttas med lätthet.
  • Varje föremål som har installerats och ingår som en integrerad det av en byggnad eller konstruktion och utan vilken byggnaden eller konstruktionen är ofullständig, exempelvis dörrar, fönster, tak, trappor och hissar.
  • Varje föremål, utrustning eller maskin som är varaktigt installerad i en byggnad eller konstruktion och som inte kan flyttas utan att byggnaden eller konstruktionen förstörs eller förändras.
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Juridik
Fackområden

Förvaltning
Fler nyheter

FAKTA EU-förordningens förslag till fastighetsdefinition

  • Varje bestämd del av jorden, på eller under dess yta, som det är möjligt att äga eller besitta.
  • Varje byggnad eller konstruktion som har fästs vid eller i marken, ovan eller under havsnivån, och som varken kan monteras ned eller flyttas med lätthet.
  • Varje föremål som har installerats och ingår som en integrerad det av en byggnad eller konstruktion och utan vilken byggnaden eller konstruktionen är ofullständig, exempelvis dörrar, fönster, tak, trappor och hissar.
  • Varje föremål, utrustning eller maskin som är varaktigt installerad i en byggnad eller konstruktion och som inte kan flyttas utan att byggnaden eller konstruktionen förstörs eller förändras.
Fördjupningsmaterial