Varan har lagts till i varukorgen
Parkeringsfrågor tas upp i ny handbok
Vägar och gator 26 okt 2016
Parkeringshandboken
Parkeringshandboken är en ny bok från SKL. Foto: Tobias Sterner
SKL har tagit fram en ny handbok om parkering. Boken vänder sig till alla som hanterar parkeringsfrågor på kommunal och privat mark.

Parkeringshandboken är en ny bok från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. I boken får man ta del av vilka lagar och föreskrifter som berör parkering samt förslag på tillämpning av dessa. Huvudsakligen behandlar man regelverken inom följande fyra områden;

  • allmänt om parkeringsreglering
  • reserverade platser och undantag (tillstånd)
  • övervakning av parkering
  • parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Ersätter tidigare böcker

Både allmänna regler som gäller i hela landet tas upp samt kommuners möjlighet att besluta om särskilda trafikregler genom lokala föreskrifter. Det finns även en kortare beskrivning av hur parkeringsreglering kan användas som ett verktyg i det strategiska parkeringsarbetet och för att uppnå mål i trafik- och stadsplaneringen.

– Parkeringshandboken ersätter de tidigare böckerna "Boken om P – en guide till regelgalaxen" samt "Parkeringstillstånd för rörelsehindrade – en handbok för alla berörda". Båda dessa böcker är drygt 20 år gamla och var i stort behov av uppdatering, berättade Karin Hassner på WSP under SKL:s konferens Trafik- och gatudagarna som arrangerades i Stockholm i början av oktober. Karin Hassner har hjälpt SKL att ta fram parkeringshandboken.

Bokens målgrupp

Målgruppen för boken är handläggare av parkeringsärenden och lokala trafikföreskrifter, handläggare av parkeringstillstånd, men även planerare, markägare och politiker.

Handboken tar inte upp frågor om utformning, drift eller underhåll av parkeringsanläggningar. Inte heller omfattas frågor om teknik eller betalsätt för parkering.
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Vägar och gator Samhällsplanering
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial