Varan har lagts till i varukorgen

Översvämningsplanering med ny teknik

3-D karta över översvämningsområde
Med en 3D-karta kan man enkelt se hur ett skyfall kan påverka ett område. Gunnar Svensson på Tyréns föreläste i ämnet på Trafik- och gatudagarna. Foto: Micaela Nordberg
Hantering av dagvatten är en stor fråga i många av landets kommuner. Hur ska vattnet hanteras rent praktiskt och vad har vi för regelverk i ryggen när det gäller dagvatten? Detta diskuterades under Trafik- och gatudagarna, arrangerade av SKL.

Varje år arrangerar Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, Trafik- och gatudagarna i Stockholm. Årets konferens bjöd på ett fullspäckat program. En föreläsning som lockade många åhörare var  "Hantering av dagvatten – hur löser vi utmaningarna" med Gunnar Svensson på Tyréns och Kristina Isacsson på SKL.

– Hantering av dagvatten är en högaktuell fråga för alla kommuner. Hur ska dagvattnet hanteras rent praktiskt? Hur ska vi tänka när vi planerar för dagvatten och vem ska ta hand om det? Vem ska bestämma och vad har vi för regelverk i ryggen när det gäller dagvatten? Detta är bara några av alla de frågor vi brottas med, säger Gunnar Svensson, projektledare på Tyréns.

Nytt projekt ska ge svar

Enligt Kristina Isacsson, expert inom planering och byggande på SKL, kommer förhoppningsvis en del av dessa frågor besvaras inom kort, och hänvisade till SKL:s pågående projekt "Dagvatten i samhällsplanering".

Vi vill få reda på vad kommunerna vet om dagvatten och vad de behöver hjälp med.

Ett projekt där man sedan några månader tillbaka kartlägger hur det ser ut hos landets kommuner i frågor som gäller dagvattenhantering.

– Genom detta vill vi få reda på vad kommunerna ser för utmaningar när det gäller
dagvatten och vad de behöver hjälp med. Målet är att vi ska kunna ge svar på frågorna och förmedla de frågor som vi inte kan ge svar på vidare, säger Kristina Isacsson.

Flera fördelar med ritning i 3D

Under seminariet bjöd Gunnar Svensson på flera exempel på hur man som kommun kan jobba med dagvattenhantering, främst när det gäller översvämningar. 

–  För det första så räcker det inte med traditionella pappersritningar, man behöver bra underlag, säger Gunnar Svensson och visar upp vad han anser är ett bättre alternativ – en 3D-bild över ett område där man kan se vilka ytor som är hårdgjorda och områdets topografi.

Med en 3D-karta kan man se hur ett område påverkas av ett visst skyfall steg för steg.

Med hjälp av 3D-bilden kan ett 100-års regn enkelt visualiseras och man kan, steg för steg, se hur området påverkas av ett visst skyfall. Vilka vattendrag kan komma att svämma över, vilka byggnader som skulle kunna drabbas och i vilken riktning vattnet skulle röra sig.

Vilken typ av data måste man som kommun ha för att kunna göra en 3D-ritning?

–  Man måste veta vilka ytor som är hårdgjorda och ha data över områdets topografi, säger Gunnar Svensson.

Dataspel som hjälp vid planering

I Marks kommun i Västra Götaland har man använt sig av den allra senaste tekniken, ett dataspel, för att få en överblick över hur området skulle kunna se ut vid ett 200-års regn.

Gunnar Svensson tar fram dataspelskontrollen och navigerar till en början i flygperspektiv över området.

– Vi har lagt in regnet så att man kan gå in och titta på olika skeden och se var någonstans man kan få översvämningar. Här kan vi tydligt se tre tydliga stråk där vattnet kan rinna med tanke på topografin. Genom detta får vi en förståelse för vilken omfattning översvämningarna har på området och var vattnet kommer ifrån.

Dataspel som planeringsverktyg för dagvattenhantering Senaste inom teknik är att använda dataspel som planeringsverktyg för dagvattenhantering. Foto: Micaela Nordberg

I spelet kan man även gå ner på gatunivå och som en avatar (verklighetstrogen människa) navigera sig runt bland byggnader, springa längs vägar och i grönområden. I de fall man stöter på översvämningar så syns det tydligt hur vattnet stiger längs människans kropp och man får en bild över hur högt vattnet är.

– Genom spelet kan man enkelt visa på marknivå hur högt vattnet är, något som är bra om man ska övertyga någon, till exempel en kollega på en annan förvaltning. Det blir så mycket enklare att förstå när man ser det på det här viset. Genom spelet kan man se att ja, vi kan bygga här, men då krävs det vissa åtgärder. Spelet hjälper oss att översvämma på ett kontrollerat sätt.

FAKTA Dagvatten

Dagvatten är regn-, spol- och smältvatten som rinner på hårdgjorda ytor eller på genomsläpplig mark.

Källa: Stockholms dagvattenstrategi
Bevaka ämnen i artikeln

Vatten och avlopp Vägar och gator Miljö Bostäder
Fackområden

Anläggning Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Dagvatten

Dagvatten är regn-, spol- och smältvatten som rinner på hårdgjorda ytor eller på genomsläpplig mark.

Källa: Stockholms dagvattenstrategi