Varan har lagts till i varukorgen

Nytt tillägg om broar i AMA Anläggning

AMA 21 okt 2016
bro
Branschen kan nu lämna sina synpunkter på den specialremiss som har gjorts för träbroar och plåtbeslagning av träbroar. Foto: Tobias Sterner
Som ett delprojekt för AMA Anläggning 17 finns nu en specialremiss för träbroar och plåtbeslagning av träbroar. Svensk Byggtjänst vill nu få branschens synpunkter på dessa texter.

I arbetet med AMA Anläggning 17 är ett delprojekt träbroar och framför allt plåtbeslagning av dessa. Dessa texter var inte med i remissen för AMA Anläggning 17 och Svensk Byggtjänst skickar nu ut dessa texter till branschen för att få synpunkter.

Bifogat är information om nya koder, texterna och en excelfil som du använder för att lämna synpunkter. Utifrån svaren kommer texterna bearbetas för att tas med i AMA Anläggning 17 eller prövas genom tidningen AMA-nytts beskrivningsdel.

– Alla svar behandlas anonymt och kommer endast att delges utredarna och referensgruppen, berättar Yvonne Brinck, projektledare för AMA Anläggning, på Svensk Byggtjänst.

Välkommen med ditt svar senast 7/10-2016 med e-post till remissAMAanlaggning17@byggtjanst.se. Om du har frågor beträffande remissutgåvan vänd dig i första hand till ovanstående e-postadress.

Bevaka ämnen i artikeln

AMA
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter