Varan har lagts till i varukorgen

Ny förlikning om enstegsfasader

Bostäder 19 okt 2016
Förlikning
Familjen i Falkenberg har kommit överens med hustillverkaren efter att de enstegstätade fasaderna fått fuktskador. Foto: Helder Almeida
Ännu en förlikning har nåtts om enstegstätade fasader. Det är en familj i Falkenberg som nu får fuktskadorna i sitt hus åtgärdade. Villkoret är att de raderar kritik som riktats mot företaget via sociala medier.

I september skulle Borås tingsrätt ha tagit ställning i tvisten mellan en familj i Falkenberg och byggföretaget Mjöbäcksvillan. Bakgrunden var de fuktskador som uppstått i familjens villa.

Husägarna har i en utdragen tvist krävt att företaget ska åtgärda skadorna som uppstått i villan som är byggd med enstegstätade fasader. Nu har parterna nått en förlikning.

Enligt överenskommelsen ska hustillverkaren åtgärda fuktskadorna och se till så att huset håller tätt framöver. Kostnaden tas av företaget.

Sticker ut

I överenskommelsen finns även en klausul som sticker ut i jämförelse med liknande domar. Enligt förlikningen ska nämligen familjen plocka bort kritik som de tidigare riktat mot företaget via bloggar och på sociala medier.

Handlandet har gått ut över anställda i bolaget

I ett mejl till tidningen Hallands Nyheter ger företagets VD Julia Nergården sin syn på klausulen:

”Enligt Mjöbäcks Entreprenads uppfattning har den agitation som tidigare fördes mot bolaget överträtt rimlighetens gränser. Mjöbäcks avstår från att gå in i några detaljer om detta, men kan i korthet nämna att handlandet har gått ut över anställda i bolaget och anställdas anhöriga”.

Ovanlig företeelse

Advokat Carl Skårman har företrätt familjen och enligt honom är klausulen om familjens tystnad mycket ovanlig.

– De kan berätta precis som det är men inte på samma sätt som de gjort tidigare, säger Carl Skårman till Hallands Nyheter.

Förra året slog Högsta domstolen fast att enstegstätade fasader i nybyggda småhus innebär att entreprenaden är felaktig. 

Då handlade det om de uppmärksammade turerna kring Myresjöhus som i samma domstol bedömdes ha agerat vårdslöst när de använde konstruktionen. Även den gången slutade det med en förlikning.

OM Enstegstätade fasader

  • Att en fasad är enstegstätad innebär, till skillnad från tvåstegstätad, att det inte finns någon luftspalt bakom det yttre fasadskiktet som kan ta hand om inträngande regnvatten.
  • Det har upptäckts omfattande skador i byggnader med putsade enstegstätade fasader.
  • Konstruktionen används inte längre vid nybyggnation i Sverige.
Källa: Arkiv Svensk Byggtjänst
Bevaka ämnen i artikeln

Bostäder Juridik Konstruktion
Fackområden

Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

OM Enstegstätade fasader

  • Att en fasad är enstegstätad innebär, till skillnad från tvåstegstätad, att det inte finns någon luftspalt bakom det yttre fasadskiktet som kan ta hand om inträngande regnvatten.
  • Det har upptäckts omfattande skador i byggnader med putsade enstegstätade fasader.
  • Konstruktionen används inte längre vid nybyggnation i Sverige.
Källa: Arkiv Svensk Byggtjänst