Varan har lagts till i varukorgen
Ny film ska motverka byggbränder
Brand 25 okt 2016
brandfilm
Den nya filmen om brandskydd på byggarbetsplatser och tillhörande material är gratis att titta på om man inte väljer den särskilt företagsanpassade versionen. Foro: Viktor Ginner/SBUF
Hur förebyggs bränder på en byggarbetsplats? Det är frågan som ska få svar med en ny film. Förhoppningen är att öka kunskaperna om allt från släckredskap till utrymning.

Ungefär 300 gånger per år drabbas svenska byggarbetsplatser av så allvarliga bränder att räddningstjänsten måste larmas. För småbränder där personalen själva släcker är siffran den tredubbla.

Eldsvådorna går dock att förebygga. Det konstaterar Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF, som nu varit med och tagit fram en utbildningsfilm i ämnet.

Kunskapstest ingår

Med hjälp av filmen och ett tillhörande kunskapstest ska alla som behöver kunna förse sig med en grundläggande utbildning om brandskydd på en byggarbetsplats. Bland annat handlar det om riskmedvetande, släckredskap och utrymning.

Filmen är producerad av Brandskyddslaget och Informationsbolaget.

– ­Fördelen med en sådan här film är att man ganska enkelt når ut till hela personalen utan att behöva samla alla samtidigt för att ha utbildning, säger Gustaf Erichs som varit produktionsassistent för Informationsbolagets räkning.

Utgör komplement

Han understryker dock att filmen ska ses som ett komplement till andra insatser. Lärarledda utbildningar med exempelvis släckövningar är svårslagna, menar Gustaf Erichs.

Den nya filmen går att få i en särskilt företagsanpassad version. Då får företaget egen inloggning som bland annat ger funktionen att en säkerhetsansvarig kan se så att alla i personalen faktiskt genomfört utbildningen. Denna version medför en engångskostnad på 2 150 kronor. Annars är materialet helt gratis.

Filmen och det medföljande kunskapstestet bygger på rapporten "Brandskydd på arbetsplatsen" som producerats av Brandskyddslaget, SP, PEAB, Vinnova med stöd av SBUF.

Fördjupningsmaterial

FAKTA Vanligaste orsakerna till byggbränder

  • Anlagd brand
  • Heta arbeten
  • Elektrisk orsak
  • Värmeöverföring
  • Självantändning
Källa: SBUF
Bevaka ämnen i artikeln

Brand Säkerhet- och larmsystem Utbildning
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial

FAKTA Vanligaste orsakerna till byggbränder

  • Anlagd brand
  • Heta arbeten
  • Elektrisk orsak
  • Värmeöverföring
  • Självantändning
Källa: SBUF