Varan har lagts till i varukorgen
Infrastrukturpropp ska ge bostadsbyggande
"Nya bostäder kräver ny infrastruktur"
Bostäder 14 okt 2016
Anna Johansson
Infrastrukturminister Anna Johansson (S) delgav sin syn på infrastrukturpropositionen under ett seminarium i Citybanans station under Centralen i Stockholm. Foto: Viktor Ginner
Utan utvecklad infrastruktur blir det inga nya bostäder. Så löd budskapet från Anna Johansson (S) när infrastrukturproppen diskuterades vid ett seminarium nyligen. I potten finns 623 miljarder.

Regeringen har nu lagt fram sin infrastrukturproposition för 2018-2029. Förslaget rymmer totalt 623 miljarder kronor, vilket är 100 miljarder mer än den plan som gäller för närvarande.

Pengarna ska användas till såväl drift och underhåll som nya investeringar. Inte minst är tanken att förstärkt järnvägsunderhåll ska få bukt med förseningar och störningar i tågtrafiken.

Förutom exempelvis klimat och hållbarhet finns stort fokus på nya bostäder i propositionen. Detta enligt infrastrukturminister Anna Johansson (S) som deltog i Sveriges Byggindustriers seminarium "Bostadsbyggande och infrastruktur" i veckan.

– ­Vi har en ökande befolkning och en enorm bostadsbrist. Man bygger inte bort bristen med infrastruktur men det måste finnas fungerande transportlösningar när man öppnar upp nya områden och ibland faktiskt nya städer.

700 000 nya bostäder

Hon hänvisade bland annat till behovsprognosen på 700 000 nya bostäder fram till 2030. Ska siffran bli verklighet måste infrastruktur och bostadsbyggande gå hand i hand, menade ministern.

– När vi bygger nya områden så måste det också finnas kollektivtrafik där, det är en nyckelfråga.

Panel på seminarium Anna Johansson (S) tillsammans med Johan Karlström (Skanska), Svante Hagman (NCC), Ulf Perbo (Bilsweden) och Peter Viinapuu (MTR Nordic).

Med på seminariet fanns representanter från både byggsektorn och transportnäringen. Ett återkommande önskemål till infrastrukturministern från deltagarna i panelen var långsiktighet.

Det framhölls av bland annat Peter Viinapuu, VD på MTR Nordic som vill ha ett perspektiv som sträcker sig så långt som 15-30 år framåt.

– ­Infrastruktursatsningar handlar om ett hållbart och framgångsrikt samhälle över mandatperioder och vi behöver hitta en form för blocköverskridande överenskommelser på samma sätt som med till exempel försvarspolitiken.

Andra höll med

En som i stora delar stämde in i den synpunkten var Johan Karlström, koncernchef på Skanska. Enligt honom behövs besked om de stora framtida satsningarna som till exempel fyrspår till Uppsala och östlig förbindelse som ska binda ihop Norra- och Södra länken i Stockholm.

Infrastrukturen måste inte vara på plats fysiskt men man måste veta att den kommer

– När man vet sådant kommer bostadsbyggandet och nya lokaliseringar igång. Infrastrukturen måste inte vara på plats fysiskt men man måste veta att den kommer, sa Johan Karlström.

Mer till järnvägsunderhåll

I den budgetproposition som nu lagts fram ökas det årliga anslaget till drift- och underhåll av järnvägen med totalt 47 procent under perioden 2018-2029. Samtidigt slår regeringen fast målet att nya stambanor för höghastighetståg ska färdigställas så att Stockholm, Göteborg respektive Malmö bättre knyts samman. Utbyggnaden ska göras "i en takt som ekonomin tillåter".

Alla är dock inte med på snabbtåget. Via en debattartikel i Dagens Industri anslöt sig Moderaterna nyligen till de som säger nej till höghastighetsjärnväg. Enligt artikelns författare är satsningen för dyr och samhällsekonomiskt olönsam.

FAKTA Infrastrukturproppen föreslår inriktning

 • Infrastrukturpropositionen innebär förslag till inriktning på satsningar i transportinfrastrukturen för perioden 2018–2029.
 • Innehåller ekonomiska ramar och vägledning för prioritering av åtgärder som följer efter det att riksdagen tagit ställning till propositionen.
 • Av de 623 miljarder som finns i propositionen föreslås ungefär hälften användas till att utveckla transportsystemet.
 • 125 miljarder kronor ska gå till drift, underhåll och nya investeringar i statliga järnvägar.
 • 164 miljarder föreslås användas till drift, underhåll och nya investeringar i statliga vägar samt medfinansiering av enskilda vägar.
 • Propositionen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.
Källa: Regeringen
Bevaka ämnen i artikeln

Bostäder Samhällsplanering Rälsarbete Transportsystem
Fackområden

Anläggning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Infrastrukturproppen föreslår inriktning

 • Infrastrukturpropositionen innebär förslag till inriktning på satsningar i transportinfrastrukturen för perioden 2018–2029.
 • Innehåller ekonomiska ramar och vägledning för prioritering av åtgärder som följer efter det att riksdagen tagit ställning till propositionen.
 • Av de 623 miljarder som finns i propositionen föreslås ungefär hälften användas till att utveckla transportsystemet.
 • 125 miljarder kronor ska gå till drift, underhåll och nya investeringar i statliga järnvägar.
 • 164 miljarder föreslås användas till drift, underhåll och nya investeringar i statliga vägar samt medfinansiering av enskilda vägar.
 • Propositionen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.
Källa: Regeringen