Varan har lagts till i varukorgen

Handbok om rätten att kunna bo kvar

Renoveringar 24 okt 2016
crush-dragarbild
Forskargruppen "The Critical Urban Sustainability Hub", CRUSH, är ett FORMAS-finansierat projekt med fokus på den akuta bostadskrisen i Sverige. Foto: CRUSH
Bostadsfrågan idag handlar inte bara om rätten att få bo utan också om rätten att få bo kvar. Omfattande renoveringar med höga hyreshöjningar är bakgrunden till en ny handbok.

CRUSH är en förkortning av ”The Critical Urban Sustainability Hub”, och består av en grupp svenska forskare som tolkar den moderna staden och den rådande bostadssituationen.

Lapp i lådan skapar oro

Att CRUSH bildas just nu och dessutom har fått totalfinansiering från forskningsrådet Formas, beror på att den ska lyfta frågor kring den ”akuta bostadskrisen i Sverige” . Det är många renoveringar som ska genomföras, både av miljonprogramsområden och andra, och många hyresgäster som får en oroväckande lapp i lådan om att det snart är dags.

Tillsammans med boende har CRUSH-forskaren Catharina Thörn och redaktörerna Malin Widehammar och Mathias Krusell samlat erfarenheter och kunskap om vad som händer när man som hyresgäst på ett eller annat sätt blir informerad om en förestående renovering.

Handbok i organisering

catharina-thorn Catharina Thörn Foto: Göteborgs universitet

Resultatet blev boken ”Rätt att bo kvar – en handbok i organisering mot hyreshöjningar och gentrifiering” och ska fungera som ett konkret verktyg för hur man går tillväga.

Statistiskt sett vet man redan i förväg att väldigt många inte kommer ha råd att bo kvar.

– Vid en renovering genomförs inte bara ett stambyte utan även andra åtgärder som kan räknas som standardhöjande och därmed hyreshöjande. Statistiskt sett vet man redan i förväg att väldigt många inte kommer ha råd att bo kvar. Det skapar stor oro. Vart ska de då flytta?

Intensifiering av problemen

Generellt har vi upplevt oss trygga i Sverige under en lång tid och vi har inte behövt sätta oss in i vilka rättigheter vi har som hyresgäster. Det är först nu i den här situationen som vi förstår att rättigheterna är få, påpekar Catharina Thörn, och steget till att mobilisera motstånd och protestera känns långt och ovant för många av oss.

– Men det är hög tid. Mitt intryck är att det sker en intensifiering av dessa problem. Det har skett en snabb förändring i samhället, säger Catharina Thörn och menar att det måste bli en politisk fråga, men också en fråga för civilsamhället att skapa opinion kring.

Den som vill träffa författarna och höra dem presentera boken kan göra det på ”Arena: Andra Lång” i Göteborg, den 23 november i Hyresgästföreningens serie CRUSH-talks.

OM CRUSH

The Critical Urban Sustainability Hub, CRUSH, är en stark forskningsmiljö finansierad av FORMAS. Den kommer löpa mellan 2014 och 2018 och det primära intresset är den akuta bostadskrisen i Sverige.

Målet med CRUSH är dessutom att vara en flexibel forskningsplattform som kan aktivera sig i andra urbanfrågor.

Källa: crushproject.se
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Renoveringar Bostäder Forskning Energi Underhåll
Fackområden

Förvaltning Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

OM CRUSH

The Critical Urban Sustainability Hub, CRUSH, är en stark forskningsmiljö finansierad av FORMAS. Den kommer löpa mellan 2014 och 2018 och det primära intresset är den akuta bostadskrisen i Sverige.

Målet med CRUSH är dessutom att vara en flexibel forskningsplattform som kan aktivera sig i andra urbanfrågor.

Källa: crushproject.se
Fördjupningsmaterial