Varan har lagts till i varukorgen

Halkfria vägar med geoenergi

Vägar och gator 10 okt 2016
Geoenergi testas i Östersund
I vår ska Trafikverket testa om geoenergi kan ge halkfria vägar. Foto: Mostphotos
I ett pilotprojekt ska Trafikverket utreda om geoenergi är en lämplig metod för att hålla vägbanor halkfria.

De senaste åren har Trafikverket intresserat sig för geoenergi som lösning för att hålla vägar och cykelbanor isfria. Under 2014 blev rapporten "Halkfria vägar – Solvärme och värmelagring för miljöanpassad halkbekämpning" klar och i vår planerar man att anlägga en testyta i Östersund.

– Syftet med den är att utveckla tekniken och dimensioneringen. När testet följts upp och utvärderats, vilket bör vara klart till 2018, är det dags för en skarp vägyta, berättar Jan Sundberg till tidningen Borrsvängen.

Jan Sundberg, gästforskare på Chalmers, driver projektet tillsammans med Olof Stenlund på Trafikverket.

– Just nu söker vi en byggentreprenör som är intresserad av att vara samarbetspartner i projektet och som vill vara med i arbetet med att anlägga testytan. Intresserade får gärna maila mig på jan.sundberg@chalmers.se eller min kollega olof.stenlund@trafikverket.se, säger Jan Sundberg.

Så fungerar det

Under sommaren fångas solvärme upp av vägbanan för att sedan lagras i berget till vintern då den lagrade värmen används för att hålla vägbanan halkfri. Systemet reagerar på temperatur och luftfuktighet så att värmen bara används när det finns risk för halka.

Nordiska länder samarbetar

Forskningsprojektet är en samverkan mellan de motsvarande Trafikverken i de nordiska länderna. Norge och Finland deltar tillsammans med Sverige. Två doktorander på Chalmers deltar i projektet.Bevaka ämnen i artikeln

Vägar och gator Värme
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter