Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Ekodukt uppförs över befintlig väg
Utemiljö 18 okt 2016
Ekoukt som Trafikverket bygger
Ekodukten som Trafikverket bygger har en 64 meter lång och 32 meter bred övergång. Illustration: Temagruppen
Söder om Göteborg bygger Trafikverket en djurbro, en så kallad ekodukt. Bron, som är bland de största i sitt slag i Sverige, blir den första som uppförs i efterhand över en redan befintlig och högtrafikerad väg.
Sedan augusti är Trafikverket i full gång med att bygga en ekodukt över E6 utanför Kungsbacka. Det finns idag ett antal så kallade faunabroar i landet men de byggs oftast i samband med ny- eller ombyggnad av vägsträckor och ofta får djuren samsas med en mindre bilväg. Bron som Trafikverket bygger är den första i sitt slag som uppförs i efterhand över en redan befintlig högtrafikerad väg.

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

FAKTA Vad är en ekodukt?

En ekodukt är en typ av faunapassage som leder "hela ekosystem" över vägen. Det är viktigt att landskapet "flyter" över vägen i en obruten kedja för att funktionen ska bli optimal för ett brett spektrum av arter. En ekodukt kräver en viss bredd om minst 30-50 meter. Människor får vistas på bron men inga fordon.

FAKTA Positiva effekter med ekodukten

  1. Minskad barriräreffekt av vägen.
  2. Minskning av antalet viltolyckor.
  3. Ökad population av djur i området.
  4. Ökad tillgänlighet till naturområden på båda sidor om vägen.
Källa: Trafikverket
Bevaka ämnen i artikeln

Utemiljö Vägar och gator Projektering Samhällsplanering Miljö
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Vad är en ekodukt?

En ekodukt är en typ av faunapassage som leder "hela ekosystem" över vägen. Det är viktigt att landskapet "flyter" över vägen i en obruten kedja för att funktionen ska bli optimal för ett brett spektrum av arter. En ekodukt kräver en viss bredd om minst 30-50 meter. Människor får vistas på bron men inga fordon.

FAKTA Positiva effekter med ekodukten

  1. Minskad barriräreffekt av vägen.
  2. Minskning av antalet viltolyckor.
  3. Ökad population av djur i området.
  4. Ökad tillgänlighet till naturområden på båda sidor om vägen.
Källa: Trafikverket