Varan har lagts till i varukorgen
Ekodukt uppförs över befintlig väg
Utemiljö 18 okt 2016
Ekoukt som Trafikverket bygger
Ekodukten som Trafikverket bygger har en 64 meter lång och 32 meter bred övergång. Illustration: Temagruppen
Söder om Göteborg bygger Trafikverket en djurbro, en så kallad ekodukt. Bron, som är bland de största i sitt slag i Sverige, blir den första som uppförs i efterhand över en redan befintlig och högtrafikerad väg.
Sedan augusti är Trafikverket i full gång med att bygga en ekodukt över E6 utanför Kungsbacka. Det finns idag ett antal så kallade faunabroar i landet men de byggs oftast i samband med ny- eller ombyggnad av vägsträckor och ofta får djuren samsas med en mindre bilväg. Bron som Trafikverket bygger är den första i sitt slag som uppförs i efterhand över en redan befintlig högtrafikerad väg.

Fortsätt att läsa - prova 30 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 30 dagar utan kostnad (värde 515 kr). Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Utemiljö Vägar och gator Projektering Samhällsplanering Miljö
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter