Varan har lagts till i varukorgen
Årets Byggnadsvårdare 2016 korade
Bostäder 18 okt 2016
Årets byggnadsvårdare 2016: Kjell Forshed, Ula Skoog och Ingvar Oldsberg.
Kjell Forshed, Ulla Skoog och Ingvar Oldsberg har utsetts till Årets byggnadsvårdare 2016. Foto: Åsa Lindberg
Priset som Årets Byggnadsvårdare har delats ut vid Byggnadsvårdens branschträff i Stockholm. Vinnare blev Kjell Forshed i kategorin ”Utveckla”, Ulla Skoog i kategorin ”Vårda” och Ingvar Oldsberg i kategorin ”Försvara”.

Byggnadsvårdsföreningen delade ut sitt pris Årets Byggnadsvårdare i september. Priset delas ut i tre kategorier "Utveckla", "Vårda" och "Försvara".

Vinnare i kategori "Utveckla"

Det var arkitekten Kjell Forshed som korades som vinnare i kategorin för sitt arbete med att utveckla den låga och täta småstaden med attraktiva mötesplatser och trivsamt boende.

Juryns motivering:
"Som arkitekt har Kjell arbetat för att integrera kvaliteter från den historiska småstaden i modernt stadsbyggande. I hans stadsplaner utvecklas begrepp som tätt och lågt, verksamheter blandas med bostäder och arkitektoniska detaljer återanvänds. Han visar på möjligheter att bygga in attraktiva mötesplatser i den småskaliga staden, där även trafik och bilar blir hanterbara. Vi vill prisa Kjell Forshed för sitt livslånga arbete med att värna, förvalta och utveckla småstaden och dess kvaliteter."

Vinnare i kategori "Värna"

I den här kategorin var det skådespelerskan Ulla Skoog som kammade hem priset. Hon har lyckats förmedla budskapet om byggnadsvård bland annat genom sitt sommarprogram i radio.

Juryns motivering:
"Ulla Skoog har med en stor portion humor, kryddad med skarp ironi och mycket klokhet försvarat och propagerat för vår äldre bebyggelse och alla vackra fönster i synnerhet. Hon har framhållit vikten av att ta vara på och stärka den hantverkskunskap som finns inom byggnadsvårdsbranschen och som är nödvändig för att kunna ta hand om våra äldre hus. Ulla Skoogs insats i media och föredrag har skickligt förmedlat känslan för kulturhistoriska värden starkt har bidragit till ett ökat intresse och förståelse för byggnadsvård."

Vinnare i kategori "Försvara"

Programledare Ingvar Oldsberg fick ta emot priset som vinnare i kategorin "Försvara". Han mottog priset för sitt engagemang att rädda kranarna i Göteborgs hamn. Han köpte själv en kran som överlämnades som gåva till Älvstrandens Utveckling AB.

Juryns motivering:
"Ingvar Oldsberg har lyckats rädda kranarna i Göteborgs hamn efter Cityvarvets konkurs genom att personligen köpa en kran och dessutom inspirera tre storbolag att också förvärva kranar. Älvstranden Utveckling AB har som gåva fått kranarna som i stället för att rivas nu kommer att bevaras som landmärken i stadsbilden, framhålla Göteborgs industrihistoriska betydelse och stärka identiteten som hamnstad. Oldsbergs engagemang är föredömligt i dagens snabba stadsutveckling där kulturarvet alltmer nonchaleras."

 

FAKTA Om Svenska byggnadsvårdsföreningen

Svenska byggnadsvårdsföreningen är en oberoende, ideell förening med 6000 medlemmar. Föreningens uppdrag är att sprida och förmedla kunskap om byggnadsvård och sunt byggande, men även att slå vakt om värdefulla byggnader som hotas av rivning eller förvanskning.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bostäder Hållbarhet Lokaler Miljö Renoveringar Underhåll
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Om Svenska byggnadsvårdsföreningen

Svenska byggnadsvårdsföreningen är en oberoende, ideell förening med 6000 medlemmar. Föreningens uppdrag är att sprida och förmedla kunskap om byggnadsvård och sunt byggande, men även att slå vakt om värdefulla byggnader som hotas av rivning eller förvanskning.

Fördjupningsmaterial