Varan har lagts till i varukorgen
Arbetsplatsbyte ska öka förståelsen mellan entreprenörer och konsulter
arbetare
Syftet med projektet YMPA är att öka förståelsen för varandras arbetsuppgifter i branschen. Foto: Arne Trautmann
För att öka förståelsen för varandras yrken har NCC och Tyréns ett samarbete där medarbetare får byta arbetsplats med varandra. Man ser flera fördelar med samarbetet.

I takt med att andelen totalentreprenader ökar blir verksamheterna inom projektering och produktion allt mer integrerade. Något som gör att överlämnandet mellan projekterings- och produktionsskedet blir allt viktigare. Men eftersom arbetsformen är i sin linda behöver den utvecklas och relationerna mellan entreprenörer och projekterande konsulter måste stärkas.

Med detta som bakgrund startade NCC och Tyréns för två år sedan samarbetet YMPA – ett samarbete där yngre medarbetare under några månader får möjlighet att pröva på en annan persons arbetsplats.

Konsulter och entreprenörer i samarbete

ulricanilsson Ulrika Nilsson, Tyréns. Foto: Tyréns

Tack vare YMPA – som står för "yngre medarbetare som prövar annans arbetsplats" – har totalt nio medarbetare, fyra personer från NCC och fem från Tyréns, genomfört ett arbetsplatsbyte och under hösten kommer ytterligare fem från respektive företag att få chansen.

Jag kan undra varför inte fler gjort det här när upplägget är så enkelt

– Det är först när man på riktigt får delta i någon annans verksamhet som man verkligen förstår vad som är viktigt. Det här är något annat än ett traineeprogram eftersom vi här gör något så ovanligt som att släppa in medarbetare i varandras verksamhet. Även om vår avsiktsförklaring är riktad mot anläggning så skulle det vara spännande att öppna för fler områden och fler företag att testa på YMPA. Jag kan undra varför inte fler gjort det här när upplägget är så enkelt, säger Ulrica Nilsson, affärschef Mark & anläggning Tyréns, Region Öst.

Hoppas på att öka förståelsen

Det som ledde till idén att låna medarbetare av varandra var vikten av att förstå varandra utöver den affärsmässiga kontakten, berättar Magnus Alfredsson, Senior Advisor på NCC Infrastructure.

magnus.alfredsson Magnus Alfredsson, NCC. Foto: NCC

– Vårt stora bekymmer idag är att många entreprenörer och konsulter inte har respekt för varandras arbetsuppgifter. Det är mycket tyckande från båda håll, något som främst bygger på okunskap. Tanken med samarbetet är därför att såväl företagen som de deltagande individerna ska utvecklas och kunskapen om varandras roller och vardag ska öka, säger Magnus Alfredsson.

Unikt sätt att jobba på

Varje kandidat erbjuds en skräddarsydd utbytesperiod utifrån sitt behov. Medarbetare från Tyréns får därmed möjligheten att arbeta på NCC i sammanlagt 6-8 veckor, och vice versa. Magnus Alfredsson tror att det är ganska unikt att jobba över gränserna på det här sättet.

Tanken är att kandidaterna ska producera under utbytesperioden och inte bara stå och titta någon över axeln

– Oftast finns ett kontraktuellt förhållande som reglerar samarbetet mellan parterna i pågående entreprenader och det hämmar den här typen av samarbete. Tanken med det här samarbetet är att kandidaterna ska producera under utbytesperioden och inte bara stå och titta någon över axeln vilket inte är så utvecklande, säger Magnus Alfredsson.

Kriterier för att få söka

För att vara berättigad att söka till utbytessamarbetet ska man ha några års arbetslivserfarenhet och vara intresserad av att utveckla sig i sin yrkesroll och som person. Tanken är att man ska kunna släppa sina nuvarande arbetsuppgifter och få en ny arbetsuppgift dit man kommer.

– Om man av någon anledning inte kan lämna sin arbetsplats på heltid kan man få sprida ut sin utbytesperiod under en längre tid, berättar Magnus Alfredsson.

Enligt Magnus Alfredsson har alla kandidater funnit utbytet lärorikt.

– Samarbetet har gett våra medarbetare en mycket större förståelse i hur de här processerna ska flätas ihop. Något som i sin tur höjer produktiviteten och effektiviteten i våra projekt och tack vare det ger en större respekt för våra roller och hur vi arbetar.

Bevaka ämnen i artikeln

Samhällsplanering Utbildning
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter