Varan har lagts till i varukorgen
Stockholm Continental bärs upp av 1 600 ton stål
Bostäder 3 nov 2016
stockholm_continental
Den komplicerade grundläggningen, de stora lasterna och kraven på stora fria ytor gjorde att stommen på de nedre sex planen utformades med speciella fackverk och pelare. Foto: Tobias Sterner
Den komplicerade grundläggningen, de stora lasterna och kraven på stora fria ytor gjorde att stommen på de nedre sex planen utformades med speciella fackverk och pelare. Foto: Tobias Sterner
Stockholm Continental är en helt ny mötesplats i Stockholm. Ett kvarter med hotell, stationsentréer och bostäder. Utmaningen i projektet var grundläggningen och konstruktionen av stålstommen.

– Det är en stor prestation att man lyckats anlägga hotellkomplex med lägenheter här ovanpå Citybanans nya pendeltågstation och tunnelbanans olika linjer som möts vid Stockholms central. Grundläggningsförhållandena har påverkat hela konstruktionen, säger Torbjörn Englund, projektledare på Projektledarhuset.

Olika våningshöjder på huset

Huset har delats upp i fyra mindre sektioner med varierande höjd för att få en anpassning till intilliggande byggnader och gator. Totalt har husets 19 våningar en bruttoyta på cirka 28 000 kvadratmeter. De 19 våningarna är fördelade uppifrån och ned med bostäder, hotell, entréer till kollektivtrafiken som T-bana och pendeltåg, teknikvåning och under huset pendeltågsstation Stockholms City.

continental Den 19 våningar höga byggnaden ligger mitt i centrala Stockholm. Foto: Tobias Sterner

– Det är kul att få arbeta med ett projekt, som ligger mitt i Stockholm, av den här storleken och svårighetsgraden, säger Olle Norrman, konstruktör på Konkret rådgivande ingenjörer som arbetat med konstruktionen.

Besvärlig grundläggning

Stockholm Continental är uppförd med en stomme i stål och HDF-bjälklag/platsgjutna bjälklag med väggar i prefabricerad betong runt hiss och trappschakt. Grundläggningspunkterna ligger inte rakt under huset utan var förutbestämda av Trafikverket för att passa ihop med den underjordiska infrastrukturen med tunnelbana och den nya Citybanan. Detta gjorde att arbetet blev komplicerat då lasterna måste föras ned till de förutbestämda grundläggningspunkterna.

Till grundförstärkningen tillkommer ytterligare 25 grundplåtar i betong och 18 stycken stålkärnpålar. På dessa vilar sedan betongbjälklagen. De som är belägna under marknivån är platsgjutna för att ge stabilitet åt bygganden.

Omfördelning av byggnadens tyngd

De översta våningarna har en normal stålstomme men det var de sex nedre planen som krävde att speciella fackverk och stävor måste byggas. Här omfördelas byggnadens tyngd genom sinnrika stålfackverk och genom diagonala grova pelare. Tyngden riktas sedan nedåt mot de underjordiska pålfundamenten och stabila betongväggar som ska ta emot byggnadens tyngd. Dessa ligger inte rakt under byggnaden utan istället i byggnadens ytterområden.

Det är geometri och arkitektens krav på öppna ytor och mycket glas som styrt hur stommen ser ut. Det har varit krav på stora rum men få pelare vilket gjort att det blivit stora spännvidder och man har varit tvungen att ta till fackverkskonstruktioner.

– Det har varit en utmaning att uppfylla alla krav men det har också varit roligt att arbeta med en välkänd dansk arkitekt, säger Olle Norrman.

Pålfundament får ta upp stora vikter

– På ett ställe är kraften lika stor som från ett av Eiffeltornets ben, berättar Mats Carlsson projektledare vid Jernhusen i en intervju med Svenska Dagbladet.

Fundamentet är gjutet på fem stålpelare som borrats ner i urberget för att minska risken för sättningar. På fundamentet vilar sedan en stålpelare med en diameter på hela 90 centimeter och med en tyngd av 32 ton.

Sätts samman genom svetsning

Stomleverantören Contiga använde svetsning som metod för att bygga upp stålstommen. Byggets olika enheter tillverkades på Contigas fabriker i Norrtälje och Riga. Det är också Contiga som har tillverkat och monterat de 25 000 kvadratmeter håldäck (HDF) som använts i stommen.

 

 

FAKTA Om Stockholm Continental

 • Plats: Stockholm
 • Byggherre: Jernhusen
 • Byggentreprenör: Strabag Projektutveckling AB
 • Arkitekt: 3XN
 • Konstruktör: Konkret Rådgivande Ingenjörer i Stockholm AB
 • Grundläggning: Züblin
 • Stomentreprenör: Contiga
 • Hyresgäst: Scandic, BRF Orgelpipan 12 m.fl.
 • Entreprenadform: Totalentreprenad i samverkan (hotell- och stationsdelarna)
 • Entreprenadkostnad: cirka 900 miljoner kronor
 • Total investeringskostnad: cirka 1,5 miljarder kronor

 

FAKTA Det här är Årets Bygge

 • I tävlingen Årets Bygge lyfts exempel på det bästa byggsektorn presterat i kvalitet, samarbete i projektet, ekonomi och form bland sådant som färdigställs under året som gått.
 • Tävlingen är ett samarbete mellan Svensk Byggtjänst och tidningen Byggindustrin.
 • Varje vecka under hösten och vintern tillkännages en ny nominering.
 • En expertjury utser segraren vid en stor galafest den 27 mars nästa år på Cirkus i Stockholm.
 • Priserna som delas ut under kvällen är Årets Bygge, Årets Leanbyggare, Årets Fasad och ByggOpus 2017.
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bostäder Konstruktion Lokaler Teknik
Fackområden

Anläggning Förvaltning Husbyggnad
Fler nyheter

FAKTA Om Stockholm Continental

 • Plats: Stockholm
 • Byggherre: Jernhusen
 • Byggentreprenör: Strabag Projektutveckling AB
 • Arkitekt: 3XN
 • Konstruktör: Konkret Rådgivande Ingenjörer i Stockholm AB
 • Grundläggning: Züblin
 • Stomentreprenör: Contiga
 • Hyresgäst: Scandic, BRF Orgelpipan 12 m.fl.
 • Entreprenadform: Totalentreprenad i samverkan (hotell- och stationsdelarna)
 • Entreprenadkostnad: cirka 900 miljoner kronor
 • Total investeringskostnad: cirka 1,5 miljarder kronor

 

FAKTA Det här är Årets Bygge

 • I tävlingen Årets Bygge lyfts exempel på det bästa byggsektorn presterat i kvalitet, samarbete i projektet, ekonomi och form bland sådant som färdigställs under året som gått.
 • Tävlingen är ett samarbete mellan Svensk Byggtjänst och tidningen Byggindustrin.
 • Varje vecka under hösten och vintern tillkännages en ny nominering.
 • En expertjury utser segraren vid en stor galafest den 27 mars nästa år på Cirkus i Stockholm.
 • Priserna som delas ut under kvällen är Årets Bygge, Årets Leanbyggare, Årets Fasad och ByggOpus 2017.
Fördjupningsmaterial