Varan har lagts till i varukorgen
Nytt samarbete ska öka förståelsen om vägdamm
Vägar och gator 11 nov 2016
Vägdamm kan städas upp eller bindas vid vägytan men det behövs mer kunskap om vad som är mest effektivt. I ett nytt samarbete ska forskare från Norden fylla de kunskapsluckor som finns.
Syftet med samarbetet Nordust är att föra samman nordisk kompetens inom området vägdamm och att vidareutveckla förståelsen om vägdamm. Samarbetet ska undersöka hur själva utsläppsprocesserna ser ut och hur det påverkar koncentrationen av inandningsbara partiklar (PM10 och PM2,5) i luften. Fältförsök och laboratorietester kommer genomföras och därefter hoppas man på att kunna sprida kunskapen vidare.

Fortsätt att läsa - prova 30 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 30 dagar utan kostnad (värde 515 kr). Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Vägar och gator Miljö
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter